Sledujte záznam: Debata o společenské odpovědnosti vysokých škol

Nakupují zelenou energii, řeší recyklaci odpadů, spolupracují s místní samosprávou, na společném výzkumu s firmami a angažují se v dobrovolnické činnosti. České vysoké školy čím dál více myslí na svou společenskou odpovědnost. O tom, jak se původně firemní koncept přenáší na akademickou půdu a jak se k němu školy staví či stavět mohou, hovořili zástupci univerzit a regionálních organizací v online diskuzi.

Z akce chystáme i shrnutí.

Diskutující:

Marta Valešová Kvestorka Masarykovy univerzity. Řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity, dříve vedla Úřad Regionální rady Jihovýchod zodpovědný za řízení regionálního operačního programu hospodařícího s fondy Evropské unie. V rámci MU podporuje aktivity naplňující principy společenské odpovědnosti. 

Jan Vitula Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast regionálního rozvoje, který se například podílel na vzniku jedné z prvních verzí operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

Michal Veselý Marketingový ředitel Jihomoravského inovačního centra, který má zkušenosti s uplatňováním společenské odpovědnosti v oblasti životního prostředí, kdy se podílel na vzniku soutěže Evropský strom roku nebo spoluvedl Ekofilm festival. 

Anna Putnová (Vysoké učení technické) Problematice společenské odpovědnosti firem se věnuje profesně a je mimo jiné členkou Etické komise VUT a výboru Společnosti pro etiku v ekonomii.

Filip Kouřil Student Mendelovy univerzity, který se o ekologii a etiku zajímá už od střední školy a dvakrát byl jako dobrovolník v Indonésii pomáhat se zachováním tamních pralesů. Ve škole se pak věnuje například řešení problematiky třídění odpadu na kolejích. 

Vojtěch Kundrát Student MU a VUT. Dobrovolničí především v Africe a jako chemik pomáhal například s instalací filtrů na vodu v Tanzanii nebo na začátku pandemie koronaviru stál u vzniku šicí dílny v Divadle Husa na provázku.

Adam Gromnica z Oddělení veřejných zakázek Ministerstva práce a sociálních věcí se angažuje mimo jiné v tématu udržitelnosti a udržitelných nákupů, což je oblast, které by se mohly zhostit právě univerzity. 

Moderuje:

Sylvie Formánková z Mendelovy univerzity (MENDELU), jejíž specializací je společenská odpovědnost. Založila Centrum společenské odpovědnosti a udržitelnosti na MENDELU a dlouhodobě se snaží posílit informovanost o tématu u široké veřejnosti.

Brněnské diskuzní setkání organizují v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Technická univerzita v Liberci, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoké učení technické v Brně. Mediálními partnery jsou magazín vysokých škol Universitas a MUNI TV.

Na brněnskou debatu o obecném tématu společenské odpovědnosti navážou na podzim další dvě setkání v Ostravě a Praze, která by se měla zaměřit na konkrétnější nástroje společenské odpovědnosti, a to na roli vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize a na pomoc se zvládáním klimatické změny.