Studie: Zavedení distanční výuky a zkoušení vedlo k nárůstu podvádění online

Od začátku pandemie koronaviru výrazně narostl počet dotazů zaslaných na webovou stránku Chegg, která má studentům pomáhat s domácími úkoly – funguje tak, že kdokoli si Chegg předplatí, může zadat otázku a odpověď získá přibližně do půl hodiny. Podle autorů nové studie, jejíž závěry uveřejnil na začátku února časopis International Journal for Educational Integrity, nárůst dotazů velmi pravděpodobně souvisí s nárůstem akademického podvádění.

Autoři studie zjistili, že počet otázek zveřejněných na webu v pěti různých vědních oborech se v době od dubna do srpna 2020 – tedy přesně v době přechodu k distanční výuce a online zkoušení, které často probíhaly ve zcela nekontrolovaném prostředí – zvýšil o 196,25 procenta oproti stejnému období roku 2019. 

Také typy otázek, které se na Cheggu ve sledovaném období objevují, naznačují, že studenti používají tento web k podvádění a porušují tak principy akademické etiky a integrity. „Byla by to příliš velká náhoda, kdyby tomu tak nebylo,“ říká Thomas Lancaster, hlavní autor studie a pedagog Imperial College v Londýně, kde se věnuje též problematice akademické integrity.

Studie zmiňuje i text časopisu Forbes, který Cheggu vytýká, že na studentském podvádění v době pandemie covid-19 vydělává miliony. Redaktoři se zeptali dvaapadesáti studentů, dvaačtyřicet z nich přiznalo, že skrze dotazy mířené na web Chegg podvádělo.

Zástupci Cheggu se brání. Web, který používají miliony studentů po celém světě, má etický kodex, který podvádění striktně zakazuje. Ředitelka Cheggu pro vztahy s akademickou sférou, Candace Sue, navíc podle serveru InsideHigherEd uvedla, že autoři mylně naznačují – bez jakýchkoli důkazů – že zvýšené používání Cheggu souvisí s nárůstem podvádění. Miliony studentů, kteří během několika měsíců museli přejít na online výuku, podle Sue ztratily podporu na akademické půdě a narostla úroveň stresu a úzkosti, jimž jsou vystaveni. „Chegg poskytuje těmto studentům tolik potřebnou podporu při učení, zejména během pandemie,“ uvedla.

Společnost nedávno také představila nový program Honor Shield, který umožňuje školám předem zadávat na web otázky ke zkouškám, aby mohly být během zkouškových období blokovány.

Přesun kurzů a zkoušek do online prostředí poskytl studentům nové možnosti, jak podvádět, a otevřel také otázku toho, jak podvádění zamezit a současně chránit soukromí studentů.

Zdroj: Inside Higher Ed

Průzkum THE ukázal dopady rychlého přechodu na online vzdělávání

Přechod na online vzdělávání reflektuje i aktuální výzkum Times Higher Education. Odpovědi více než pěti stovek vysokoškolských pracovníků ze 46 zemí či oblastí na šesti kontinentech ukázaly, že online výuka má na akademiky i další zaměstnance zcela zásadní dopad.

Učitelé se potýkají s potížemi při práci s technologiemi a online přístupem, i s fyzickými i psychickými problémy. Více než dvě třetiny (73 %) z nich uvedly, že s online výukou před pandemií neměli téměř žádné zkušenosti. Zatímco téměř polovina (47 %) má pocit, že jim jejich instituce při přechodu na digitální učení poskytly dobrou podporu, 33 % žádnou podporu nedostalo. Respondenti by potřebovali poradit hlavně v oblasti osvědčených postupů v online vzdělávání, využívání příslušných technologií a pomoci studentům s přechodem na virtuální učení.

Mezi dotazovanými také panuje shoda na tom, že se jejich pracovní vytížení zvýšilo. Co se týká školného, to by se podle nich určitě nemělo snižovat ani vracet. Ve studii se často objevuje také znepokojení nad udržitelností současného modelu a závažným dopadem nynější situace na duševní zdraví.

Zdroj: THE