Nejbarevnější ústecký festival Integra Jam probudil městské sady

V čase omezování „normálního“ života, distancování a „rouškování“ se tak nějak vždycky hodí pozitivní zprávy a akce. Jedna veskrze pozitivní proběhla v září v Městských sadech v Ústí nad Labem, stihla ještě zanedbatelná omezení pro venkovní prostor... a taky krásné počasí.  

Slovo je o již dvanáctém ročníku umělecko-integračního festivalu zaměřeného na integraci marginalizovaných skupin Integra JAM, který pořádá Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem jako součást projektu Učíme se učit spolu. Cílem festivalu tak je budování pozitivních sociálních vazeb při skupinových výtvarných a pohybových činnostech. Jak předchozí ročníky ukázaly, spontánně a nenásilně tím dochází k integraci sociálně, mentálně a jinak hendikepovaných skupin do společnosti.

 „Letošní dvanáctý ročník měl v podtitulu umění v pohybu – pohyb v umění a naším cílem bylo doslova rozpohybovat všechny zúčastněné k tvůrčí činnosti. Máme radost, že se nám to povedlo,“ říká Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D., jedna ze dvou hlavních organizátorek akce.

 Integra JAM probíhá ve veřejném prostoru města, v Městských sadech, v blízkosti  univerzity i nedaleko centra, a opakovaně zprostředkovává místo i příležitost pro setkávání, komunikaci a tvorbu nejrůznějších skupin společnosti: dětí, dospělých i seniorů s hendikepem i bez něj. Všichni zde společně tvoří, komunikují, poznávají nové prostředí i nové způsoby a možnosti tvůrčího, pohybového i výtvarného vyjádření.

 Autorkami úspěšného projektu a oblíbeného festivalu jsou Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D., a Mgr. Hana Pejčochová, Ph.D. Akci připravují také studenti ústecké pedagogické fakulty ve spolupráci s pedagogy a odborníky z praxe.

 „Festival užívá spolupráce a komunikace v průběhu výtvarné tvorby jako katalyzátoru vzájemného poznávání různých skupin obyvatel a odstraňování předsudků a bariér,“ doplňuje dr. Pejčochová.

 Na jednom místě mají klienti center denní péče, sociálních ústavů, žáci speciálních základních škol, studenti vysokých škol, umělci, pedagogové, žáci a studenti základních a středních škol, děti, senioři i veřejnost možnost společně tvořit, komunikovat a poznat nové prostředí, nové lidi, nové způsoby a možnosti výtvarného vyjádření.

 „Každý, kdo přišel, měl možnost si vybrat ze širokého repertoáru výtvarných aktivit či pohybových her, zapojit se do činnosti různých tvůrčích skupin, které pro ně připravili studenti katedry výtvarné kultury a katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP a umělci,“ uvádí Jitka Kratochvílová.

 V letošním roce se návštěvníci potěšili sérií lanových drah (slack line, přemostění, zkrocení divokého koně, uzlování a další lanové aktivity). Byly v permanenci výtvarné dílny: Kreativní sgrafito, Vyprávěj pohybem, Little monsters, Nech to zmizet, Malující roboti, Obří bubliny, ukázky sprejování a další. Příchozí měli možnost proniknout do světa virtuální reality a pomocí 3D brýlí si zkusit namalovat svůj obraz. Také si mohli vyzkoušet a zažít Hodinu malby studentů univerzity třetího věku, která probíhala přímo v parku.

 Na podiu se představilo divadlo Krabice z Teplic, zatančili členové souboru Šukar Čhaja a zahrála kapela You lie nebo Renda s piánem.

 Fotky perfektní atmosféry, která ovládla Městské sady v Ústí nad Labem, jsou nejen pro zlepšení nálady zde:

 https://www.facebook.com/ujep.cz/posts/3272358962819798