Martin Bareš byl opět zvolen jako kandidát na funkci rektora Masarykovy univerzity

Akademický senát Masarykovy univerzity navrhne prostřednictvím ministra školství prezidentovi republiky, aby jmenoval prof. Martina Bareše rektorem Masarykovy univerzity pro jeho druhé funkční období, tedy od 1. září 2023 do 31. srpna 2027. Pro tento návrh hlasovalo 51 senátorů z 55 přítomných.

Rektor Martin Bareš získal od Akademického senátu MU důvěru, aby univerzitu vedl také v následujících čtyřech letech. Rozhodli o tom senátoři v tajné volbě na zasedání, které se uskutečnilo ve Velké aule Karla Engliše Masarykovy univerzity. Akademický senát MU tvoří 55 členů, přičemž ke zvolení kandidátem na rektora je potřebná nadpoloviční většina hlasů. Bareš, který je aktuálně také předsedou České konference rektorů, jich obdržel 51.

„Výsledek tajného hlasování je pro mě poctou, ale také závazkem, protože jsem si dobře vědom toho, že nás čekají další velké úkoly a výzvy. Dnešní hlasování také vnímám jako vyjádření vůle senátorů, aby univerzita pokračovala ve svém rozvoji a aby byla dále posilována její pozice a renomé v České republice i za našimi hranicemi. Rád bych poděkoval za podporu nejen všem senátorkám a senátorům, ale také své rodině, zejména pak manželce. A též svým spolupracovníkům, protože sám člověk dokáže jen málo,“ uvedl krátce po oznámení výsledků tajného hlasování Bareš, který získal od senátorů ještě silnější mandát než před čtyřmi lety, kdy obdržel 36 hlasů.

Martin Bareš, jehož opětovnou kandidaturu na rektorský úřad podpořili také děkanky a děkani všech deseti fakult univerzity, je profesorem neurologie a absolventem Lékařské fakulty MU, kde působil mezi lety 2018–2019 také v roli děkana. Předtím pracoval ve vedení univerzity jako prorektor pro rozvoj a prorektor pro akademické záležitosti. Ve svém druhém rektorském období se chce zaměřit především na naplňování role Masarykovy univerzity jako klíčové vzdělávací a výzkumné instituce České republiky, která pomáhá hledat odpovědi na palčivé problémy a výzvy doby.

„Chci, aby Masarykova univerzita byla institucí, která nabízí špičkové vzdělání a uskutečňuje excelentní vědu a výzkum. A je rovněž důležité, aby nadále plnila svou roli jako společensky odpovědné instituce, která krom jiného pomáhá bránit hodnoty jako jsou demokracie, svoboda a humanita, na kterých byla naše univerzita před sto čtyřmi lety založena,“ uzavřel Martin Bareš, který byl jediným uchazečem o post rektora Masarykovy univerzity pro funkční období od 1. září 2023 do 31. srpna 2027.