Nová studie Eurydice se věnuje vysokoškolské studijní mobilitě

Eurydice přináší již třetí vydání studie Mobility Scoreboard: Higher education background report. Cílem již třetího vydání studie Mobility Scoreboard je monitorování pokroku, který evropské země učinily v oblasti propagace a odstraňování překážek bránících studijní mobilitě ve vysokoškolském vzdělávání. Zpráva poskytuje aktualizované informace o šesti ukazatelích, včetně uznávání výsledků vzdělávání, přenositelnosti grantů a půjček a podpory pro znevýhodněné studenty. 

Zkušenost se zahraničním studijním výjezdem během vysokoškolského studia představuje pro život mnoha mladých lidí velké obohacení. Navzdory značné přidané hodnotě a vyššímu počtu budoucích příležitostí, které zahraniční zkušenost přináší, je však cesta k volnému pohybu studentů, výzkumníků i akademiků stále ještě ztěžována množstvím překážek.

Více informací, včetně výběru hlavních zjištění, i samotnou studii ke stažení najdete na webu Domu zahraniční spolupráce v rubrice Mezinárodní studie.

Na webových stránkách Eurydice jsou uživatelům navíc k dispozici on-line interaktivní mapy, které označují pomocí pětistupňové barevné škály – od zelené (nejlepší) po červenou (nejhorší) – jak si která země ve vztahu k jednotlivým ukazatelům stojí.