Vše o poplatcích a stipendiích na vysokých školách v Evropě nabízí nová interaktivní publikace

Jaké jsou v poplatky související s vysokoškolským studiem a jaké podpory se dostává vysokoškolským studujícím? Existují rozdíly mezi domácími a zahraničními studujícími a mezi studujícími prezenčního a kombinovaného studia? Kdo má nárok na stipendia a studentské půjčky a jak v jednotlivých evropských zemích vypadá tento druh podpory? To, a ještě více, lze zjistit v dynamickém interaktivním prostředí nové on-line publikace National Student Fee and Support Systems in European Higher Education.

Národní politiky regulující poplatky a stipendia na vysokých školách jsou důležitými nástroji, kterými stát může podporovat vstup do vysokoškolského vzdělání a jeho úspěšné ukončování. Přístupy a praxe se však v jednotlivých evropských zemích významně liší.

Zcela nový formát publikace umožňuje rychlou orientaci v množství dat a uživatelé tak mohou snadno získat detailní informace o oblasti, která je zajímá. Digitální mapy a grafy jsou uspořádány jednak do souhrnné komparativní analýzy, jednak do sekce obsahující informace podle jednotlivých států.

Zpráva zahrnuje 39 vzdělávacích systémů (vedle 27 členských států EU také Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko, Černou horu, Severní Makedonii, Norsko, Srbsko a Turecko).

Více informací, včetně hlavních zjištění, najdete na webu Domu zahraniční spolupráce v rubrice Mezinárodní studie.

Interaktivní publikace je k dispozici na webu Eurydice.