UK hostí mezinárodní konferenci vysokoškolských ombudsosob

Na konferenci ENOHE Prague 2023, která se ve dnech 14.–16. června koná na půdě Univerzity Karlovy (UK), budou sdílet své profesní zkušenosti členové Evropské sítě ombudsmanek a ombudsmanů ve vysokém školství (ENOHE) z celého světa. Organizace vyvíjí v mezinárodním měřítku úsilí o kultivaci vysokoškolského prostředí, širokého spektra vazeb v akademických obcích, zasazuje se o regulaci hranic morálních a etických pravidel a podporu bezpečných vztahů všech členů univerzitních společenství.

Příležitost sdílet dosavadní zkušenosti v oblasti ochrany práv studujících a pracujících s ombudsosobami prestižních vysokých škol Evropy a celého světa je pro Univerzitu Karlovu velikou ctí a zdrojem potřebného profesního růstu. „Pozice univerzitních ombudsmanů i na těch největších českých vysokých školách teprve vznikají, stejně jako asociace ombudsmanů v ČR. V českém prostředí se skutečně rodí něco nového a naše univerzita nyní s upřímným zájmem nabízí celosvětový vhled a prostor pro další posuny v této problematice,“ uvedla k hostování mezinárodní konference rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.

Jak doplnila ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová: „Již za první půlrok fungování úřadu ombudsmanky a kontaktních osob na fakultách získala univerzita řadu cenných zkušeností z řešení konkrétních případů, z nichž nyní generuje systémová doporučení pro posílení kvality sociálního bezpečí. Jakkoli nás v tomto smyslu čeká další dlouhá a náročná cesta, její význam pro celé univerzitní společenství je zcela nesporný,“ sdělila.

Podporu má vysokoškolské ombudsmanství také u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Konference přispívá k národnímu úsilí o prosazení a instalaci ombudsmanů v rámci českých vysokých škol. K podpoře této iniciativy se ministerstvo zavázalo mimo jiné i v Římském komuniké z roku 2020, kdy evropští ministři pro vysokoškolské vzdělávání uznali důležitost ochrany práv studentů prostřednictvím legislativy, rozvoje a podpory studentů v národních vzdělávacích systémech prostřednictvím specializovaných opatření a struktur, jako je např. také studentský ombudsman,“ řekl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek, který uvítal také dvoudenní vzdělávací trénink v ombudsmanských dovednostech a znalostech pro účastníky konference.

Program konference naleznete zde.