Univerzita Palackého nabízí pomoc izraelským kolegům. Rektor se setkal se studenty

Konflikt na Středním východě, který se rozhořel po teroristických útocích na jihu Izraele, se dotýká i Univerzity Palackého a izraelských studentů, pedagogů a vědců, kteří v Olomouci studují a pracují. Univerzita jim nabízí maximální možnou podporu a pomoc. Rektor univerzity se také v prostorách olomoucké Židovské  obce setkal s pěti desítkami izraelských studentek a studentů.

„Rád bych za univerzitu vyjádřil podporu všem našim izraelským studentům a kolegům, jejichž země čelí bezprecedentnímu teroristickému útoku. Je to už podruhé v krátké době, kdy se členů naší akademické obce velmi úzce dotýká ozbrojený konflikt v jejich vlasti. Po Ukrajině je to nyní Izrael. Stejně tak soucítíme i s našimi partnery v Izraeli, s nimiž v poslední době úspěšně rozvíjíme mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Jsme připraveni jim pomoci ve všem, co je v našich možnostech a silách. Zároveň cítíme solidaritu se všemi lidmi v Izraeli, tamními univerzitami i jejich studenty a zaměstnanci,“ uvedl Martin Procházka, rektor Univerzity Palackého.

Podle jeho slov je pro univerzitu důležité, aby se konflikt ze Středního východu nepřenášel na akademickou půdu. „Nebudeme na naší univerzitě tolerovat žádné projevy nenávisti vůči jakýmkoliv národnostním skupinám či jednotlivcům. Stejně tak jsme před nimi varovali i při napadení Ukrajiny Ruskem. Všichni jsme členy velké univerzitní rodiny a jsem si jistý, že k nám přicházejí studovat a pracovat dospělí lidé, kteří se chtějí v prvé řadě věnovat své práci a studiu. Na naší univerzitní půdě nemají podobné konflikty mezi etnickými, náboženskými i jinými skupinami své místo,“ doplnil rektor.

Na osm desítek studentů z Izraele má například Lékařská fakulta UP, a to především v anglickém programu General Medicine. Někteří již obdrželi povolávací rozkazy k obraně své země. „Vedení fakulty teroristické útoky a násilí páchané na izraelském civilním obyvatelstvu odsuzuje a izraelským studentům ve složité situaci se snaží maximálně pomoci,“ sdělil Milan Kolář, děkan LF UP. Prohlášení vydané fakultou je možné si přečíst zde.

Zatím se ozvalo pět izraelských studentů s tím, že dostali povolávací rozkaz a musí v nejbližších dnech odcestovat do své vlasti. „Dohodli jsme se s nimi, že prozatím není třeba studium přerušovat, když v tuto chvíli nelze ani odhadovat, kdy se budou moci vrátit na naši fakultu. Chceme jim vyjít maximálně vstříc. Jsme samozřejmě připraveni pomoci jim i v dalších věcech, jako je například psychologická podpora, protože situace jejich blízkých může být v těchto dnech opravdu velmi složitá,“ doplnil Milan Raška, proděkan LF UP pro zahraniční vztahy.

Setkání izraelských studujících s rektorem

Na pět desítek izraelských studentek a studentů se včera setkalo s rektorem Univerzity Palackého v Olomouci Martinem Procházkou v prostorách olomoucké Židovské obce. Rektor schůzku inicioval v souvislosti s aktuální válečnou situací na Středním východě, která se bezprostředně dotýká také mladých Izraelců studujících na olomoucké univerzitě medicínu a zdravotnické obory. V průběhu hodinové diskuze padla řada otázek ke studijním záležitostem i k možnostem pomoci Izraeli. Rektor studenty ujistil, že mohou ze strany univerzity i svých mateřských fakult očekávat maximální podporu a pochopení.

„Složitou situaci, ve které jste se vy a vaši blízcí ocitli, naprosto chápeme. A to i přesto, že si ji zřejmě dokážeme jen obtížně představit. Také pro nás je toto setkání velmi emotivní. Podobné chvíle jsme prožívali před rokem a půl se studenty z Ukrajiny. Patříte mezi naše vynikající studenty a já vám mohu slíbit naši maximální vstřícnost a podporu,“ uvedl během schůzky Martin Procházka.

Jednání se účastnil také předseda Federace židovských obcí v České republice Petr Papoušek, hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek nebo zástupci vedení Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd – proděkani pro zahraniční vztahy Milan Raška a Jarmila Zimmermannová či členky Akademického senátu UP Petra Gaul Aláčová a Katarína Sarvašová. Ti všichni přislíbili rovněž pomoc a podporu.

Solidaritu s vysokými školami Izraele vyjádřila také Česká konference rektorů, její prohlášení najdete zde.