Na půdě Mendelovy univerzity se konala konference o kvalitě výuky a vnitřním hodnocení

Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2023 se konala na půdě Mendelovy univerzity v Brně veřejná konference k příležitosti ukončení dvou centralizovaných rozvojových projektů – Standardy kvality výuky na českých vysokých školách, který koordinuje Masarykova univerzita, a RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení, jehož hlavním koordinátorem je Univerzita Karlova.

První den konference zahájil rektor Mendelovy univerzity, Jan Mareš, který promluvil o důležitosti témat, která oba projekty rozvíjí, pro každodenní praxi na vysokých školách.

Po úvodu následoval blok Masarykovy univerzity. Zuzana Vařejková a Ingrid Procházková představily návrh kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících. V současné době se dokončuje návrh kompetenčního rámce, na kterém pracuje široká skupina zástupkyň a zástupců vysokých škol v ČR a NAÚ. Jeho hlavním účelem je vymezení souboru znalostí, dovedností a postojů umožňujících úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se vyučující v rámci své praxe dostává.

Ve druhém bloku se Michal Urban z Univerzity Karlovy zaměřil na metody a nástroje evaluace kvality výuky. V letošním roce proběhlo zmapování evaluačních nástrojů a metod hodnocení na zapojených vysokých školách. Mezi nejpoužívanější a také nejfunkčnější metody patří studentská anketa, diskuze se studenty a dotazník pro absolventy. Výsledky evaluace kvality výuky se na více než polovině zapojených institucí odráží v ohodnocení pedagogických pracovníků. Většina ze zapojených vysokých škol ale nemá jasně definovány standardy kvality výuky. Klíčovým krokem je nyní proto definovat standardy kvality výuky na každé instituci a navázat implementací kompetenčního rámce vysokoškolských vyučujících.

Třetí blok prvního dne konference se věnoval kolegiální zpětné vazbě, o které diskutovaly Monika Šumberová, Barbara Baarová a Helena Chlebcová z Ostravské univerzity.

Neformální diskuze pokračovala i v průběhu celého společenského večera, kde mohli hosté mimo jiné ochutnat i zvěřinu z lesů a víno z vinic Mendelovy univerzity.

Druhý den konference zahájili Jakub Homolka a Petr Soukup z Univerzity Karlovy, kteří na úvod představili projekt RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení. V letošním roce proběhla analýza aktuálních praxí rad pro vnitřní hodnocení na zapojených vysokých školách. Řešitelé z Karlovy univerzity se ve svém výzkumu zaměřili především na složení rad, jejich agendu, spolupráci s fakultami a garanty studijních programů, schvalování studijních programů, administrativní podporu a další související otázky. V současné době probíhá vyhodnocování získaných dat, na jejichž základě budou připravena konkrétní metodická doporučení. Představení projektu bylo doplněno panelovou diskuzí, do které se zapojili Daniela Jobertová, Zuzana Gojná, David Hurný a Vojtěch Kumbár.

Závěrečný panel se věnoval budoucnosti řízení kvality na vysokých školách a budoucnosti RVH jako orgánu. Z diskuze na toto téma, které se zúčastnili Ondřej Mocek, Martina Mannová, Vít Zouhar a Pavel Hnát, vyplynulo, že největší výzvou bude především přechod od kvantitativního ke kvalitativnímu hodnocení vzdělávání.