UHK otvírá nový program i špičkovou laboratoř zaměřené na kyberbezpečnost

Univerzita Hradec Králové nabízí nový studijní program „Informační a síťová bezpečnost“, jehož absolventi budou specialisty na kyberbezpečnost. Zároveň díky přípravě programu vznikla na Fakultě informatiky a managementu (FIM UHK) špičková laboratoř počítačových sítí, která umožní simulaci kybernetického útoku a přípravu na něj. 

Do tříletého bakalářského programu zaměřeného na kyberbezpečnost je možné se hlásit až do 15. dubna 2024. Fakulta informatiky a managementu UHK (FIM UHK) jej nabídne v prezenční formě od akademického roku 2024/25. Celý program vzniká na pozadí spolupráce UHK s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost.

„Studující se naučí řešit problémy informační bezpečnosti, a to jak po technologické stránce, tak po stránce organizační a procesní. Absolventi budou připraveni řešit problémy týkající se návrhu, správy a komplexního zabezpečení počítačových sítí a počítačových systémů včetně využití technik řízení bezpečnosti informací a informačního práva,“ uvádí docent Josef Horálek z Katedry informačních technologií FIM UHK a garant nového studijního programu.

V rámci národního plánu obnovy získala fakulta grant, který umožnil vytvořit špičkovou laboratoř počítačových sítí. Ta nabízí studujícím mimo jiné simulovat kybernetické útoky a jejich ochranu.

„V rámci programu Informační a síťová bezpečnost budeme intenzivně spolupracovat s Národním úřadem pro informační a kybernetickou bezpečnost, a to formou stáží, pravidelných přednášek a částečné participace na výuce,“ dodává docent Horálek.

Absolventi a absolventky se uplatní jako bezpečnostní analytici, manažeři nebo architekti kybernetické bezpečnosti.

Více informací o novém studijním programu naleznete zde.