Masarykova univerzita vydala první mikrocertifikáty, zreformovala kvůli nim celé celoživotní vzdělávání

Po dvou letech intenzivních příprav zavádí Masarykova univerzita jako jedna z prvních univerzit v Evropě takzvané mikrocertifikáty, které přináší velkou změnu do celoživotního vzdělávání. Do konce semestru jich univerzita vydá téměř dvě stovky.

Mikrocertifikované kurzy (MC, v angličtině microcredentials) představují další možnost získání konkrétních znalostí a dovedností. Tento nový trend vzdělávání rezonuje v poslední době evropskými univerzitami a Masarykova univerzita je jednou z mála, která bude od příštího akademického roku kurzy v systému microcredentials nabízet. Zreformovala kvůli tomu celý koncept celoživotního vzdělávání. Jedná se o specializované kurzy malého rozsahu, po jejichž absolvování získají účastníci elektronický záznam – osvědčení, tedy mikrocertifikát. Tato osvědčení jsou mezinárodně uznatelná a srozumitelná, takže s nimi bude možné doložit získanou kompetenci nejen na českém trhu práce, ale i v zahraničí.

„Mikrocertifikáty jsou novým vývojem v evropském vzdělávání a na Masarykově univerzitě v nich vidíme obrovský potenciál do budoucna. Naše mikrocertifikované kurzy jsou určené nejen studujícím a čerstvým absolventům a absolventkám, ale i odborníkům a odbornicím s dlouholetou praxí v oboru, kteří potřebují získat především konkrétní znalost či dovednost, a to ideálně během několikatýdenního nebo jednosemestrálního kurzu.Nově získaná kompetence pomůže účastníkům a účastnicím kurzu nejen zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, ale především podpoří jejich snahu vedoucí k získání vysněné kariéry,“ vyzdvihla přínos mikrocertifikátů prorektorka pro celoživotní vzdělávání Monika Jandová.

Na Masarykově univerzitě se vzdělávání v MC uskutečňuje v současné době v pilotním režimu, v následujících měsících se bude postupně rozrůstat. Do dvou let by mělo být k dispozici v nabídce 29 mikrocertifikovaných kurzů, výhledově pak okolo 100. Například přírodovědecká fakulta připravila pro zájemce kurz Satelitní data v přírodovědném vzdělávání a ekonomicko-správní fakulta kurz Ekonometrie časových řad v systému R. Právnická fakulta nabízí Vzdělávání znalců v právníchdovednostech a fakulta sociálních studií chystá kurz Komunikace s veřejností.

„Potenciál nabídky MC kurzů je obrovský. Díky nově nastavenému systému vnitřního hodnocení dokážeme pružně reagovat na poptávku trhu práce, takže když dojde například v oblasti DPH k legislativním změnám, odborníci z Masarykovy univerzity mohou ihned zareagovat a připravit pro zájemce o danou problematiku příslušný kurz. Možnosti, které se nám díky mikrocertifikátům otevírají, opravdu přináší revoluci do profesního vzdělávání, a také z komerční sféry na ně máme výborné ohlasy. Věříme, že se nám oblast celoživotního vzdělávání v systému microcredentials podaří nastavit tak, aby odpovídala požadavkům zájemců o tuto formu vzdělávání i zástupců z řad zaměstnavatelů,“ vysvětluje vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Svatava Kalná.

Evropa i Česko jsou teprve na začátku

Česká republika je vedle Irska a Nizozemí jednou z mála zemí, která se rozhodla oblast mikrocertifikátů řešit na národní úrovni. Díky projektu Národního plánu obnovy (NPO) vznikl ve spolupráci šestadvaceti českých vysokých škol jednotný rámec pro vydávání mikrocertifikátů. Jedním z hlavních výstupů tohoto projektu je unikátní systém pro ověřování mikrocertifikátů vytvořený programátory z týmu Informačního systému Masarykovy univerzity, který je dostupný na adrese mikrocertifikat.cz, kam se již napojují další vysoké školy.

„Do tohoto systému, který je zároveň kompatibilní s evropským systémem Europass, jsou ukládány získané mikrocertifikáty a majitel je může sdílet s dalšími stranami. Všechny zúčastněné strany by měly být schopny porozumět obsahu mikrocertifikátů a ověřit jejich pravost. To umožní uznávání českých mikrocertifikátů nejen u nás, ale i v zahraničí,“ uvedl programátor Tomáš Obšívač z Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity, který se se svými kolegy podílel na tvorbě systému mikrocertifikat.cz.

První mikrocertifikáty začaly fakulty Masarykovy univerzity vydávat minulý týden. Konkrétně jde o ekonomicko-správní fakultu, prvních 30 mikrocertifikátů vydala také právnická fakulta a dokonce téměř 70 přírodovědecká fakulta. Čísla se budou postupně zvyšovat, neboť např. právnická fakulta brzy vydá přes sto dalších mikrocertifikátů pro soudní překladatele a tlumočníky. „Vypadá to, že se celoživotní vzdělávání na Masarykově univerzitě ubírá novým směrem, a my jsme sami velmi zvědaví na to, kam se celoživotní vzdělávání, včetně vzdělávání v systému microcredentials, posune,“ dodala Svatava Kalná, vedoucí Oddělení celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity.