Filozofickou fakultu v Plzni povede antropolog David Šanc

Novým děkanem Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni bude dosavadní proděkan pro studijní záležitosti a vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů David Šanc. Jako jediného kandidáta ho jednohlasně zvolil akademický senát 10. srpna. Poté, co jej rektor Miroslav Holeček jmenuje do funkce, povede fakultu do roku 2021. Nastoupit by měl v listopadu.

David Šanc (*1978)

Devětatřicetiletý antropolog se chce zaměřit na přípravu fakulty k akreditaci studijních programů a na její internacionalizaci. V programovém prohlášení uvedl, že se bude také snažit upevňovat povědomí o nezastupitelné roli humanitního a společenskovědního vysokoškolského vzdělávání pro stabilitu a kultivaci společnosti.

Fakulta filozofická byla založena jako součást Západočeské univerzity v Plzni v roce 1999, tehdy ještě pod názvem Fakulta humanitních studií, roku 2005 přijala současný název. Fakulta, na níž studuje okolo 1800 studentů, nabízí studijní programy antropologického, filologického, filozofického, historického, humanitního a společenskovědního zaměření.