Univerzitu Palackého opět povede Jaroslav Miller

Stávající rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller povede školu i v příštích čtyřech letech. Dnes o tom rozhodl akademický senát, který ho zvolil do čela univerzity pro období 2018 až 2022. Jaroslav Miller byl jediným kandidátem, který se o tento post ucházel.

Pro zvolení potřeboval Jaroslav Miller hlasy nadpoloviční většiny dvaceti čtyřčlenného akademického senátu. Uspěl v prvním kole volby, kdy pro něj hlasovalo 20 senátorů z 23 přítomných. Tři hlasy byly neplatné.

Univerzita Palackého by měla podle Jaroslava Millera i v budoucnu usilovat o další rozvoj v oblasti vědy a výzkumu. „Za poslední čtyři roky se univerzita posunula ve všech oblastech výrazně dopředu. Šla mimo jiné strmě nahoru v oblasti vědy a výzkumu, roste procentuální podíl textů v zahraničních časopisech, roste kvalita vědy. Pokračovali jsme v internacionalizaci školy, univerzita byla vidět i na veřejném poli. V tomto trendu chci pokračovat,“ řekl. Důraz chce v dalším období klást na kvalitu výuky, protože univerzitu čeká v nejbližší budoucnosti také institucionální akreditace. „Pokud ji dostaneme, budeme si moci autonomně rozhodovat o podobě studijních programů. Budeme mít i dohled nad kvalitou výuky,“ uvedl Jaroslav Miller.

Jedním z cílů, který považuje pro školu za důležitý, je získávání peněz i z jiných zdrojů než jen ze státního rozpočtu. „Stát se o vysoké školy moc nezajímá. My se na něj proto musíme přestat spoléhat,“ zdůraznil rektor a dodal, že univerzita musí být schopna více se zapojovat do mezinárodních výzkumných projektů. Stejně tak chce v budoucnu nadále rozvíjet dosavadní úspěšný absolventský program. „Domnívám se, že podobný program je pro univerzitu našeho typu skoro povinnost.“ Univerzita by měla pod vedením Jaroslava Millera v příštích letech i investovat, mimo jiné by se měla začít rekonstruovat Sportovní hala UP a postavit nový univerzitní archiv.

Předseda akademického senátu univerzity Jiří Langer do 31. října odešle návrh prostřednictvím ministra školství prezidentu republiky, který by měl navrženého kandidáta jmenovat rektorem s účinností od 1. února 2018 na dobu čtyř let.

Jaroslava Millera do funkce rektora poprvé zvolil akademický senát na podzim roku 2013, po jmenování prezidentem republiky se vedení Univerzity Palackého ujal 1. února 2014. Čtyřleté funkční období mu končí 31. ledna 2018, další potrvá od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.