Pokuty pro zahraniční vysoké školy, které učily nelegálně

Přes třicet zahraničních vysokých škol zřejmě učilo v Česku nelegálně. Tedy bez povolení od ministerstva školství (MŠMT). Jedna ze škol také pravděpodobně podvedla své studenty – nevrátila jim peníze, přestože ani nenastoupili ke studiu. Kauzu nelegálního poskytování vzdělávání řeší ministerstvo ve spolupráci s policií.

Ve všech případech se jedná o zahraniční soukromé vysoké školy, které jsou ustanovené v cizí zemi, ale fungují v České republice, často prostřednictvím poboček. Spojuje je jedno: Se sháněním příslušných oprávnění si starost nedělaly. Povinnost je poměrně nová, působení zahraničních vysokých škol a jejich poboček na území Česka upravuje zákon o vysokých školách teprve od roku 2016. Na kauzu upozornil Český rozhlas Radiožurnál.

„K dnešnímu dni bylo pravomocně shledáno vinnými z neoprávněné realizace vysokoškolského vzdělání na území ČR celkem sedm subjektů,“ potvrdila v polovině března Aneta Lednová, mluvčí MŠMT. Celkem má ministerstvo podezření na neoprávněné poskytování vzdělání přibližně u třiceti škol.

Lednová nicméně upozornila, že jde o hrubý odhad a že díky zásahu ministerstva některé školy již nelegálně neučí. U některých škol se pak na základě prověřování ministerstva podezření vyvrátilo. „Uvést tedy jakýkoliv počet institucí, které neoprávněně vzdělávání aktuálně a reálně k dnešnímu dni realizují, není možné. Řízení o přestupku je neveřejné, a v souvislosti s přestupkovým řízením tudíž nejsme oprávněni poskytovat konkrétní informace o pravomocně odsouzených z přestupku,“ vzkázala Lednová. Ministerstvo tedy nemůže ani uvést, o které školy konkrétně jde.

Pokuta 200 tisíc korun

Když úřady zjistí, že některá škola učí v Česku bez náležitého oprávnění, mohou podle zákona uložit pokutu v horní hranici až 500 tisíc korun u evropských zahraničních vysokých škol a až dva miliony korun u mimoevropských zahraničních vysokých škol. Je pak na správním uvážení, jakou pokutu MŠMT vyměří.

„Vzhledem k tomu, že agenda je relativně nová, se MŠMT snaží nastavit jednotnou správní praxi, abychom za stejné prohřešky dávali stejné pokuty a zároveň abychom si nechali prostor pro případné recidivisty. Zatím nejvyšší udělená pokuta byla 200 tisíc korun,“ prozrazuje Lednová.

Diplomy ze školy bez oprávnění Česko neuzná

Aby evropská zahraniční vysoká škola, tedy taková, která má sídlo nebo byla zřízena v zemi EU, mohla v Česku vyučovat, musí se českým úřadům přihlásit k informační povinnosti. Mimoevropská zahraniční vysoká škola nebo její tuzemská pobočka může v tuzemsku učit pouze v případě, že jí k tomu MŠMT udělilo povolení.

„Pokud daná instituce nesplnila informační povinnost, respektive nedisponuje tuzemským oprávněním, není oprávněna realizovat na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání. To tedy znamená, že diplomy dané instituce nejsou uznatelné v Česku,“ upozorňuje Lednová.

Daná instituce také musí mít u MŠMT registrovaný každý studijní program, který nabízí. Pokud by škola nabízela neregistrovaný studijní program, jednalo by se o porušování zákona a škole hrozí zavření i pokuta.

Seznam zahraničních vysokých škol a studijních programů, které je daná instituce oprávněná realizovat, je možné najít ve veřejně přístupném registru poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělání. Jsou v něm evidovány vysoké školy například ze Slovenska, z Polska nebo z Velké Británie. Samotná akreditace zahraničních vysokoškolských programů se řídí právním řádem domovského státu.

Stěžovali si studenti

MŠMT také podalo na zahraniční vysoké školy dvě trestní oznámení. Studentům totiž nevrátily peníze za školné, přestože ke studiu vůbec nenastoupili. Podle Českého rozhlasu Radiožurnálu se na ministerstvo se obrátilo přes osmdesát studentů z Nepálu, Indie a Bangladéše, kteří se cítili jednáním škol poškozeni.

„Ministerstvo společně s trestním oznámením požádalo příslušný policejní orgán o sdělení výsledku prověřování. V jednom případě nám bylo řečeno, že věc byla postoupena policejnímu orgánu do Švýcarska, jednalo se totiž o zahraniční vysokou školu ustanovenou ve Švýcarsku. V případě druhé věci bylo trestní řízení odloženo s odkazem na skutečnost, že se nepodařilo zjistit pachatele,“ říká Lednová.

Legálně v České republice funguje šestnáct zahraničních vysokých škol nebo jejich poboček.

Autorka je redaktorkou Hospodářských novin.