Jak kultivovat vztahy univerzit s okolím? Debata bude v květnu

Po diskusích ke konkrétním úpravám, které přinesla novela zákona o vysokých školách, se jubilejní dvacátá konference Hodnocení kvality vysokých škol zaměří na to, jak kultivovat vztahy mezi vysokými školami a jejich okolím – ať už jsou to absolventi a jejich zaměstnavatelé, státní orgány nebo třeba novináři.

Květnová brněnská konference poskytne navíc významný prostor pro reflexi vybraných obecnějších trendů vysokoškolského vzdělávání pohledem zahraničních odborníků. Promluví například David Palfreyman, respektovaný autor řady knih o vysokém školství, kvestor a ředitel Centra pro vysokoškolskou politiku na Oxfordské univerzitě, nebo místopředsedkyně Evropské asociace pro zajišťování kvality vysokých škol Eva Ferreira. Zástupci českého ministerstva školství zase poprvé širšímu publiku představí nové ceny pro vynikající vysokoškolské učitele. Na konferenci se může přihlásit kdokoli na webu www.hkvs.muni.cz.

„Myšlenka, že by akademické prostředí mělo společnosti srozumitelně skládat účty ze své činnosti, stojí v základech všech mechanismů hodnocení kvality vysokých škol. Tento požadavek je zvlášť aktuální v těch zemích, kde státní orgány v posledních desetiletích významně omezily svůj přímý vliv na veřejné vysoké školy a přenesly na ně větší díl odpovědnosti. V České republice je završením tohoto dlouhodobého trendu přechod k modelu institucionální akreditace. Posilování autonomie ovšem nemá vést k uzavírání akademického světa do sebe,“ říká organizátor konference Petr Černikovský z Masarykovy univerzity. „Pro vysoké školy je to spíše další impuls k rozvoji dialogu se všemi relevantními vnějšími aktéry. V programu 20. ročníku konference jsme se snažili ukázat především rozmanitost forem, v nichž se takový dialog může odehrávat,” dodal.

Jedním z témat tak bude zkušenost škol se získáváním průběžné zpětné vazby od zahraničních kolegů. Panelová diskuze zhodnotí dosavadní zkušenosti českých univerzit, které využívají stálé mezinárodní poradní orgány, a nabídne inspiraci těm, které o tomto kroku uvažují.

Vztahem vysokých škol a médií a jejich schopností formovat obraz o českém vysokém školství v očích veřejnosti se pak budou zabývat vědci i novináři. Budou se věnovat tématu popularizace a jejích hranic a také působení vysokých škol ve veřejném prostoru mimo samotnou vzdělávací a výzkumnou činnost i roli škol jako center vzdělanosti, která aktivně vstupují do celospolečenských debat.

Druhý den konference se zaměří na možnosti kultivace vztahů vysokých škol se zaměstnavateli a na podoby dialogu s vnějšími regulačními orgány, mezi něž patří například ministerstva školství, práce či zdravotnictví.

Závěr konference představí dvě témata, která mají s jejím zaměřením  volnější souvislost. Přednáška o architektuře českých univerzitních kampusů se bude věnovat vztahům mezi fyzickou podobou vysokých škol a proměnou jejich poslání a činností, kterých si v posledních letech více všímají zahraniční výzkumy, zatímco v Česku je teoretická reflexe těchto trendů zatím v počátcích. Zástupci ministerstva školství pak přiblíží připravovanou iniciativu, která by měla vést k vyhlášení národních cen pro vynikající učitele ve vysokém školství.

Magazín Universitas je mediálním partnerem konference.