Rektoři: Zúčastněte se evropských voleb, Unie českému školství pomáhá

Česká konference rektorů vyzvala včera k účasti v květnových volbách do Evropského parlamentu. Rektoři považují volby za velmi důležité pro české vysoké školství. Prohlášením určeným zejména zaměstnancům a studentům se připojili k evropské iniciativě.

V uplynulých deseti letech podle prohlášení Česká republika získala z evropských fondů 85 miliard korun. Unie podpořila rozvoj studijních programů, nejprve mimo Prahu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 16 miliard korun, později i v celé České republice z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za 37 miliard korun. Pomohla vytvořit základ moderní vědecké infrastruktury a zaměstnat špičkové výzkumníky díky programu Výzkum a vývoj pro inovace, z nějž republika získala 32 miliard korun. Díky těmto projektům se podařilo modernizovat vysoké školství a přispět ke konkurenceschopnosti vysokých škol v zahraničí, píší rektoři v prohlášení.

„České vysoké školy jsou nedílnou součástí evropského prostoru, ve kterém studuje v současné době více než dvacet milionů studentů. Připravují studenty pro kvalifikovaná povolání v období takzvané vzdělanostní ekonomiky, podporují samostatné, společensky odpovědné a kritické myšlení, jež má zásadní význam pro ekonomickou, politickou a kulturní soudržnost evropských společenství,“ uvádí za rektory v prohlášení předseda ČKR a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

I evropské Programy Erasmus a Erasmus Mundus vnímají rektoři jako benefit: Umožnily získat mezinárodní zkušenost desítkám tisíc studentů i akademických pracovníků vysokých škol České republiky. Celkem 61 tisíc studentů mohlo poznat, jak probíhá výuka na evropských i mimoevropských univerzitách. Čeští vysokoškolští pedagogové využili podpory z programu Erasmus na celkem třinácti tisících cestách, kdy přednášeli nebo se podíleli na výzkumech v zahraničních týmech.