České univerzity v žebříčku QS: o čtyři víc než loni

Hned devět českých vysokých škol se letos dostalo do prestižního žebříčku QS World University Ranking, který srovnává tisíc nejlepších univerzit z celého světa. Nejlepšího výsledku dosáhla Univerzita Karlova, která se dostala do první třístovky. Čtyři z devíti tuzemských škol se do žebříčku zveřejněného na konci června dostaly vůbec poprvé.

V žebříčku QS se hodnotí celkem šest oblastí. Největší váhu má reputace mezi akademiky i zaměstnavateli, tvoří padesát procent hodnocení. Dále se bere v úvahu počet citací v databázi Scopus (20 % hodnocení), počet studentů na akademického pracovníka (20 % hodnocení), podíl zahraničních akademiků (5%) a podíl zahraničních studentů (5 %). Celkem se do žebříčku dostalo 1001 škol z 82 zemí.

Pražská Univerzita Karlova si pro rok 2020 v žebříčku polepšila oproti loňsku o bezmála třicet míst a skončila na 291. místě. Zejména díky zlepšené reputaci, mezi učiteli a vědci z jiných vysokých škol, ale i mezi zaměstnavateli absolventů.

Hned druhou školou je pražská Vysoká škola chemicko-technologická, která se v žebříčku objevila vůbec poprvé a skončila rovnou na 355. místě. K umístění jí nejvíce pomohla skutečnost, že na jednoho akademika připadá malý počet studentů. Individuální podpora při vzdělávání a přirozené zapojení studentů do výzkumu vyneslo VŠCHT v této kategorii dokonce 47. místo na světě a první v Česku.

„Jsme rádi, že podpora výuky studentů na VŠCHT je oceňována i na mezinárodní úrovni. Jde nám ale skutečně o studenty a jejich individuální rozvoj, výsledky v žebříčku jsou jen milým důsledkem,“ komentoval rektor VŠCHT Karel Melzoch. K letošnímu umístění podle něj přispělo mezinárodní prostředí univerzity, na české poměry má škola vysoký počet studentů ze zahraničí. V posledních letech se škola snaží také lákat zahraniční akademiky.

V žebříčku si polepšily i České vysoké učení technické v Praze (498. místo), Masarykova univerzita (551.–560. místo) či Univerzita Palackého v Olomouci (601.–650. místo). Vysoké učení technické v Brně skončilo stejně jako loni na 651–700. místě. Nově se v žebříčku objevují i Technická univerzita v Liberci (751.–800. místo) a Česká zemědělská univerzita v Praze s Ostravskou univerzitou (společně na 801.–1000. místě).

Na Univerzitě Palackého podle slov prorektorky Hany Marešové v posledním roce při rozvíjení systému hodnocení kvality zavedli systematický mezinárodní a národní benchmarking. Univerzita tak podle ní zjišťuje, v čem má ještě zejména oproti těm mezinárodním rezervy. „To se projevilo například ve zlepšování spolupráce s regionálními i mezinárodními partnery či v návrzích na úpravy výkonnostních ukazatelů v oblasti vzdělávací či tvůrčí činnosti akademických pracovníků. Předpokládáme, že výsledky těchto analýz se projeví zejména v následujících letech,“ doplnila prorektorka Marešová.

I letos světový žebříček vedou americké univerzity, MIT je v čele již osmý rok v pořadí, následovaný Stanfordovou a Harvardovou univerzitou. První evropská škola, Oxfordská univerzita, je na čtvrtém místě.

Mezinárodní žebříček vysokých škol QS World University Rankings je spolu s žebříčkem Times Higher Education (THE) a Šanghajským žebříčkem považován za nejprestižnější mezinárodní hodnocení v oblasti žebříčků.