Pamětní deska na Letné připomíná tajné bytové semináře

Britští akademici a bývalí čeští disidenti dnes odhalili v Praze na Letné pamětní desku Vzdělávací nadace Jana Husa. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce tak připomněli organizaci, která vysílala do tehdejšího Československa zahraniční profesory. Ti pak přednášeli na tajných seminářích. První z nich se konal právě v místech, kde byla pamětní deska odhalena.

Read the article in English.

Pamětní desku odhalili 14. listopadu na pražském domě v ulici Keramická. Právě zde se v roce 1979 konal první seminář. Do Prahy tak díky českému filozofovi a univerzitnímu profesorovi Juliu Tominovi, který koncem roku 1978 zaslal žádost o spolupráci na britskou univerzitu v Oxfordu, přijela filozofka Kathleen Wilkesová. Spolupráce s oxfordskými filozofy vyústila v založení Vzdělávací nadace Jana Husa. Tuto organizaci StB v roce 1988 označila za „jednu z nejnebezpečnějších organizací ideologicky podvratné povahy působící z území Velké Británie proti ČSSR“.

V Brně pak britské přednášející, které do Československa posílala nadace, hostil ve svém bytě dramatik a současný rektor JAMU Petr Oslzlý, mezi lety 1984 až 1989 tak fungovala brněnská Podzemní univerzita.

Zpočátku hlavně filozoficky a politologicky orientované přednášky se časem rozšířily do nejrůznějších oborů. Mezi lektory byli například přední filozofové Roger Scruton nebo Anthony Kenny, vystupoval na nich například politický filozof David Levy, politolog John Keane, filozof Francis Dunlop nebo politolog David Regan a řada dalších.

„Cílem bylo podpořit neoficiální kulturu vysíláním zahraničních lektorů, a postupně tak připravit československou společnost na život v demokratické společnosti,“ vysvětlil britský velvyslanec Nick Archer, který vznik pamětní desky inicioval. „Účastníci i zahraniční lektoři prokázali mimořádnou odvahu, protože jim komunistický režim vyhrožoval a páchal na nich fyzické a psychické násilí,“ zdůraznil Archer.

Celkově byly do aktivit Vzdělávací nadace Jana Husa zapojeny stovky posluchačů, například prezident Václav Havel, dramatik Milan Uhde, politolog Rudolf Kučera nebo teolog Milan Balabán.