Univerzity zpřístupňují databáze, streamují přednášky i webináře

Univerzity v Česku se v době pandemie snaží svým studentům i veřejnosti maximálně usnadnit samostudium. Mnoho škol vyjednalo rozšíření neplaceného obsahu v českých i zahraničních databázích e-knih a časopisů. Učitelé streamují své přednášky online – a nejen pro studenty. A univerzitní knihovny, ač zavřené, knížky skenují, nechávají přede dveřmi, nebo posílají poštou.

Vysoké školy v Česku se 11. března uzavřely, aby se předešlo šíření koronavirové nákazy. Ve virtuálním světě se ale otevřely víc než kdy předtím. Řada univerzit kompenzuje zrušení výuky tím, že nabízí svým studentům, ale i veřejnosti, své online zdroje zdarma a s přístupem téměř odkudkoliv. 

Například Univerzita Palackého v Olomouci zřídila na YouTube kanál, kde přednášejí její vyučující. Studenti Pedagogické fakulty se tak například učí, jak vytvořit online test pro své žáky. 

Oblíbenou a často používanou platformou je také výukový software Moodle. Využívá jej většina škol, mezi nimi i Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. „Studijní materiály vytváříme dlouhodobě ve vysoké kvalitě, aby přes Moodle mohli studovat i studenti s distanční formou, kterých je nás zhruba polovina. V této situaci, kdy byla zrušena výuka i studentům denní formy studia, využíváme kurzy pro všechny naše studenty,“ říká prorektorka pro studium Jana Borůvková. 

Mendelu: do knihovny bezkontaktně

Univerzitní knihovny se nyní snaží studentům zpřístupnit maximum knih přes internet. Například Mendelova univerzita v Brně pro všechny studenty a zaměstnance zpřístupnila tisíce českých odborných knih přes služby FlexibooksBookport

„Náklady na výpůjčky hradí naše knihovna. U zahraničních knih, kterých máme dostupných více než 195 tisíc titulů, jednáme s dodavateli o rozšíření počtu souběžně pracujících uživatelů na neomezený,“ podotýká mluvčí univerzity Filip Vrána. 

Velmi využívaná je také služba asistence přes e-mail, kde knihovníci studentům poskytují pomoc, rady, návody, posílají naskenované dokumenty, odpovídají na dotazy nebo vyhledávají dostupné knihy na dané téma.

Ti, kteří dokončují své závěrečné práce, také velmi oceňují, že i v této době si mohou půjčit potřebnou literaturu, pokud mají pocit, že je skutečně nezbytné ji mít. Při takzvaném bezkontaktním půjčování si student dopředu e-mailem požádá o přípravu knih, sdělí termín návštěvy a knihovník pak připraví publikace na stoly u vchodu. 

Ostrava: online konzultace s knihovníkem

Ostravská univerzita nabízí svým studentům přístup do 23 licencovaných databází, 7 tisíců e-knih a rovněž do online knihovny Bookport. „Každý den se rozšiřuje nabídka otevřených zdrojů, které mohou využít i naši studenti. Významný je například přístup do knihovny Kramerius (online přístup do Národní knihovny s množstvím historických knih – pozn. red.), kde je otevřen dočasný přístup k 206 tisícům dokumentů. Univerzitní knihovna o nových možnostech informuje studenty na svých webových stránkách a sociálních sítích a také zaslala studentům informativní e-mail, jaké předplacené nebo otevřené zdroje mohou využívat,“ popisuje mluvčí Adam Soustružník.

Studenti také mohou využít novou službu knihovny Online konzultace, kde elektronicky zadají svůj dotaz.

Masarykova univerzita posílá skeny 

Na studenty, kteří dokončují závěrečné práce, myslí i brněnská Masarykova univerzita. Zpřístupnila tisíce knih online, takže se k nim dostanou i z domova, a mohou pokračovat v práci. Nejvíce by studentům měla pomoci takzvaná e-prezenčka, umožňuje vypůjčení patnácti tisíc nejžádanějších knih, jež univerzita v minulosti fyzicky zakoupila a naskenovala. Za běžných okolností smějí vysokoškoláci s těmito skeny pracovat jen v knihovnách na zabezpečených počítačích. 

„Díky dohodě s Národní knihovnou České republiky a kolektivním správcem autorských práv Dilia je nyní možné poskytnout studentům knihy také vzdáleně prostřednictvím našich systémů pro samostudium a elektronické informační zdroje. Jednotlivé materiály jsou zabezpečené tak, abychom eliminovali riziko jejich stažení nebo zkopírování,“ přiblížil Radim Polčák, prorektor MU pro legislativu, informační technologie a korporátní vztahy.

Univerzita Karlova zašle knihy poštou

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy jednoduše studentům odesílá potřebné knihy klasickým poštovním balíčkem. Mnoho knihovníků UK se také zapojilo do podpory distančních forem vzdělání, koordinují nabídku a pomáhají s nástroji pro videovýuku, jako je například software Adobe Connect nebo MS Teams pro týmovou online práci.  

„V uplynulých týdnech jsme zaznamenali velký zájem o všechny elektronické informační zdroje. Stabilně UK zpřístupňuje více než 120 tisíc databází, ve kterých je několik desítek tisíc elektronických časopisů a knih,“ říká mluvčí UK Petr Podzimek.

Mnoho databází je nyní odemčených a dostupných všem bez rozdílu. „Dodavatelé databází nám nabízejí každý den další a další časově limitované bezplatné zpřístupnění jejich zdrojů. Nám se je postupně daří otevírat,“ dodává Podzimek. Dostupná je nyní například zajímavá aplikace s názvem InSimu na procvičování diagnóz pacientů.

Stejně jako ostatní školy i UK dává studentům přístup do databáze e-knih Bookport.cz. Počet nových, dočasně dostupných elektronických informačních zdrojů narostl na UK oproti běžnému provozu o 300 procent.

VUT chystá webináře

S portálem Bookport.cz už jedná i Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně. Nyní pro ně vzniká přístup k více než pěti tisícům knih z různých oblastí. Studenti VUT v Brně by si tak mohli kromě technických publikací legálně stáhnout také beletrii, která jim pomůže vyplnit volný čas.

Kromě elektronického přístupu nabízí pracovníci knihovny také pomoc zvláště studentům závěrečných ročníků. Mohou si knihovníkům napsat o publikace, ti knihy připraví a v domluvený čas je umístí před dveře knihovny tak, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu a vystavování se riziku nákazy.

„Zatím evidujeme spíše jednotlivé žádosti, ale myslím si, že by jich postupně mohlo přibývat, až si lidé na nový režim zvyknou. Jsme připraveni studentům pomoci, a to nejen půjčováním dostupných knih, ale také sháněním těch, které potřebují ke studiu. Můžeme je půjčovat odjinud a spolupracujeme také s fakultními knihovnami,“ upřesnil ředitel knihovny Martin Fasura.

Jednotlivé fakulty VUT nabízejí také webináře a online kurzy. Každý studijní program funguje v trochu jiném režimu. Někteří vyučující zpřístupňují elektronické studijní materiály a protokoly ke cvičení, jiní nahrávají svépomocí na YouTube například videa z praktických cvičení a pokusů.

V Liberci vysvětlují, jak na videokonferenci

Na Technické univerzitě v Liberci pracovníci knihovny vytvořili návod, jak uspořádat videokonferenci. Univerzitní knihovna TUL je také plně funkční. Sice je fyzicky uzavřená, ale všichni zaměstnanci knihovny nadále pracují. Vyřizují objednávky, které vydávají v takzvaném drive okénku, a řeší požadavky po e-mailech.

České Budějovice mají Statistu i Bouquet Général 

Knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zajistila velké množství českých i zahraničních zdrojů, které jsou k dispozici online. Placené zdroje jsou dostupné pouze v rozsahu IP adres JU, ale studenti a zaměstnanci JU mají možnost vzdáleného přístupu. 

Řada dodavatelů licencovaných databází nyní univerzitě zdarma nabídla zkušební přístupy. Kromě již zmiňované online knihovny Bookport.cz knihovna sjednala pro své uživatele přístup do nejrozsáhlejší online časopisecké kolekce ve francouzštině Bouquet Général. Přístupná je do 23. dubna a obsahuje přes pět set časopisů od 130 francouzských, belgických a švýcarských vydavatelství.

Kromě toho je studentům JU k dispozici i Statista, což je jeden z největších statistických portálů na světě. Sdružuje údaje o více než osmdesáti tisících tématech z více než 22 tisíců zdrojů. Na platformě jsou dostupné například globální průzkumy spotřebitelů analyzující jejich nákupní chování nebo sociální vazby. Studentům, kteří se chtějí dozvědět více o službách knihoven, o rešeršních strategiích nebo o citační etice, nabízí univerzita e-learningový Kurz práce s informacemi, stejně jako řadu dalších kurzů. 

UJEP streamuje přednášky o umění

Vědecká knihovna Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem poskytuje studentům například online databáze určené pro vědu a výzkum. Obsahují převážně články z odborných periodik, statistická data, videa, e-knihy a podobně. Studenti mohou využívat vyhledávací nástroj EBSCO Discovery Service (EDS), který dokáže z jednoho místa efektivně prohledat většinu dostupných elektronických informačních zdrojů, které jsou na univerzitě, a to jak v rámci licencovaných, tak i řady volných databází na internetu. 

Všechny fakulty poskytují studentům e-learningové kurzy v systému Moodle a student se tu může online učit předměty od francouzštiny přes mechaniku až po porodní asistenci.  

Fakulta umění a designu UJEP zase vysílá stream přednášek na YouTube. Streamují se aktuální přednášky pedagogů fakulty, ale i moderované diskuse s externími hosty – umělci, designéry, teoretiky umění a designu, kurátory, filozofy nebo novináři. V archivu je už nyní například přednáška umělkyně Kateřiny Šedé, nebo kurz věnující se počítačovým hrám jako umělecké formě.

Univerzita Pardubice učí anglicky

S učením v karanténě pomáhá jeden pedagogů Univerzity Pardubice netradičně: Marek Vít z Katedry anglistiky a amerikanistiky zdarma zpřístupnil výukovou aplikaci English Me. Aplikace nabízí spoustu možností studia a téměř neomezené aktivity pro všechny úrovně pokročilosti. Učí slovíčka mnoha různými způsoby – překladem, podle fotografií, diktátem slov nebo doplňováním slov do vět.

„Slovíčka obsahují nahrávky výslovnosti, často také ilustrační fotografii a množství příkladových vět. Testy a testové otázky se zaměřují na všechny oblasti anglické gramatiky a obrovskou škálu různých lexikálních jevů,“ popisuje Vít. Všechny testy obsahují vysvětlení správných i špatných odpovědí v češtině. Jsou proto ideální pro samostudium. K dispozici jsou i jednoduché kurzy pro začátečníky.

Online časopisy i videa pro studenty z Plzně 

Západočeská univerzita v Plzni kromě Bookportu.cz přidala ještě dalších 1 815 e-knih dostupných z portálu Flexibooks. Navíc se díky nabídce a vstřícnosti vydavatelů a poskytovatelů podařilo v tomto období zajistit po autentizaci studentů vzdálené přístupy do vzdělávacích videí JoVe Science Education pro online výuku biologie, chemie, fyziky, inženýrských oborů, klinických dovedností, psychologie a dalších oborů.

Stejně tak mají studenti ZČU zdarma přístup do kolekce francouzských online časopisů Cairn.info.

Internetová vzdělávací televize v Opavě

I Slezská univerzita v Opavě přešla v době pandemie na distanční formu výuky. Kromě toho, že studentům veškeré materiály zpřístupnila formou e-learningu a mají k dispozici digitální fond univerzitní knihovny, e-shop publikací nebo repozitář závěrečných prací, spustila také univerzitní internetovou vzdělávací televizi. Obsahuje edukativní videa a dokumentární filmy, k některým jsou dostupné také původní studijní materiály nebo metodické materiály pro výuku. 

Vysoká škola báňská spouští elektronickou výuku

Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě (VŠB-TUO) kromě přístupu do Krameria Národní knihovny nebo do online knihovny Bookport.cz ještě spravují institucionální repozitář DSpace VŠB-TUO, v němž archivují a zpřístupňují bez omezení vědecké články univerzitních časopisů, plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací, a pokud to umožňuje vydavatel, také plné texty vědeckých článků autorů VŠB-TUO. Stejně tak spustili portál elektronické výuky, kde jsou odkazy do e-learningového systému a knihovního katalogu. 

Univerzita Tomáše Bati poskytuje i pomůcku k citování

I Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně v době uzavření knihovny poskytuje vzdálený přístup ke všem elektronickým zdrojům. Kromě digitální knihovny a služby Bookport.cz také službu Pablikado, což je databáze českých a slovenských odborných zdrojů a také pomůcka pro správné citování. 

ČVUT streamuje a pořádá videokonference 

Výuku a zdroje přenáší do online prostředí i České vysoké učení v Praze. Pořádá e-learningové kurzy na Moodle, využívá webová rozhraní, streamuje přednášky, učitelé konzultují přes videokonference. Vyučující připravují studentům materiály pro samostudium s řadou odkazů a často vytvářejí i výuková videa.

Například Fakulta elektrotechnická vytvořila celý YouTube kanál s řadou přednášek s nejrůznější tematikou, od kybernetiky a matematiky až po filozofii pro techniky.

Na Fakultě biomedicínského inženýrství využívají videokonference pomocí aplikace MS Teams a také Moodle. Studenti mají aktuální prezentace a studijní materiály zveřejněny na webových stránkách jednotlivých předmětů. K dispozici jsou rovněž multimediální studijní materiály pro praktickou výuku vybraných předmětů. Studenti dostávají úkoly zadávané prostřednictvím fakultních e-mailů, využívat mohou e-knihy a e-zdroje ke studiu a zpracování seminárních či závěrečných prací. 

Akademie věd zpřístupňuje lidem hravou vědu

Online zdroje otevřela i Akademie věd ČR. Dětem i rodičům zprostředkovává tipy na domácí vědecké pokusy, e-zdroje, elektronické verze časopisů i online výstavy. Streamuje také aktuální domácí přednášky svých vědců. Vše se dá najít na sociálních sítích AV ČR pod hashtagem #veda_na_doma a na webu Věda na doma

Z domova se dá chodit třeba na Harvard

A otevírá se i Ivy League, sdružení osmi elitních soukromých univerzit na severovýchodě USA. Patří mezi ně například Harvard, Princeton nebo Yale. Všechny tyto extrémně výběrové univerzity nyní nabízejí zdarma internetové kurzy na různých online platformách. Tyto kurzy jsou známé jako MOOCs (tedy Massive Open Online Courses) a jsou zaměřené na celou řadu oborů, například na programování, sociální vědy, byznys, matematiku, medicínu, inženýring, vzdělávání nebo umění a design. Kurzy obsahují semináře, přednášky nebo diskusní fóra.

Některé kurzy zde připravují i firmy, jako například Microsoft, Google nebo Facebook, a některé jsou dílem zájmových organizací, například komunity kolem operačního systému Linux nebo organizace podporující lidská práva Amnesty International. Trvají většinou od jednoho do šestnácti týdnů a student je hodnocen na základě testů, kvízů nebo hodnocení svých spolužáků. Po úspěšném absolvování kurzu získává účastník certifikát. Některé části kurzů jsou zdarma, jiné, například získání certifikátu, mohou být placené. V době pandemie jich je ale zdarma přístupných více než kdy předtím.

Člověk tak může z pohodlí domova absolvovat například kurz podnikání v zemích třetího světa, který pořádá zmíněná Harvardova univerzita, nebo programování v jazyku Python od proslulého Massachusettského technologického institutu známého jako MIT. 

V době pandemie se také poprvé částečně otevřela online databáze JSTOR, kterou hojně používají studenti při tvorbě esejů a závěrečných prací. 19. března ohlásila, že už nyní má 6 tisíc volně přístupných e-knih a 150 časopisů, a každý den uvolňuje více. Až do konce května otevřely své online databáze také univerzity v Cambridgi a Oxfordu.

Zuzana Keményová (autorka je redaktorkou Hospodářských novin)