Routledge vydává knihu o psychologii chůze autorů z Univerzity Palackého

Britský Routledge, jedno z prestižnějších světových akademických nakladatelství orientované na společenské vědy, vydal knihu s názvem Psychological Perspectives on Walking. Její autoři Matúš Šucha z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ralf Risser, hostující profesor na téže katedře, na ní pracovali dva roky. Nová publikace nabízí komplexní přehled o tom, jak je chůze výhodná a zároveň informuje o tom, jak je na základě psychologických principů možné lidi motivovat, aby se pěšky pohybovali ještě více.

Více než dvousetstránkové dílo, v němž se psychologové z Univerzity Palackého věnují výzkumu chůze coby atributu, jenž zlepšuje zdraví a pozitivně ovlivňuje životní prostředí, pojednává o psychologických motivech podporujících chůzi. Uplatňuje argumenty založené na výzkumu chůze, které zahrnují jak teoretické úvahy, tak každodenní obavy.

„Kniha je určena jak odborníkům a studentům, tak širší veřejnosti se zájmem o danou problematiku. Může být zajímavá zejména pro ty, kdo se věnují problematice dopravy, mobility, problematice veřejného prostoru, urbanismu nebo architektuře,“ řekl Matúš Šucha.

Na katedře psychologie filozofické fakulty se specializuje na dopravní psychologii a jeho výzkum se zaměřuje na bezpečnost dopravy udržitelnou mobilitu. Skvěle se tak jeho práce doplňuje s prací Ralfa Rissera, který se jako hostující profesor na UP věnuje obdobným tématům.

Autoři nové knihy zaměřené na psychologické perspektivy chůze zkoumají a také i nabízejí  informace o motivacích, které mohou vést k větší potřebě a chuti k chůzi. Radí, jak budovat návyky, které chůzi napomáhají, doporučují strategie pro osoby s rozhodovací pravomocí při prosazování změn, které chůzi umožňují. Kniha obsahuje i příběhy takzvaných „walkable“ měst, především s účelem ukázat, jak mohou být takové iniciativy ve výsledku úspěšné.

„Kdybych se měl vyjádřit k městu Olomouc, řekl bych, že je k potřebě chůze celkem vstřícné. Bez obav ho lze považovat za takzvané walkable a lze ho přirovnat k Salzburgu nebo Bruggám. Silnou stránku vidím v omezeném režimu vjezdu aut do historického centra města a zároveň v dobré hromadné dopravě.  Za zlepšení by zde jistě stálo parkování, zejména mi jde o širší centrum města, a zajištění dostatečných parkovacích kapacit v okrajových částí města s návazností na hromadnou dopravu. Olomouci by jistě i pomohla lepší provázanost a návaznost jednotlivých módů dopravy, zejména pro lidi, kteří do města dojíždějí z okolí,“ uvedl Matúš Šucha.

Publikace Psychological Perspectives on Walking, která mimo jiné přispívá k řešení sociálních problémů a podporuje mikroekonomiku, osloví kohokoli, kdo se zajímá o udržitelný životní styl. Poskytuje ideální zázemí ty, kteří chtějí hlouběji porozumět problémům udržitelné dopravy. K dostání je zde