Mezi desítkou nejlepších výzkumných univerzit jsou hned tři české školy

Univerzita Karlova, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého jsou mezi prvními deseti nejlepšími výzkumnými institucemi ze zemí, které přistoupily do Evropské unie po roce 2004. Ukázal to nový žebříček, který dnes britská společnost Times Higher Education (THE) představila na globálním summitu Excelence ve výzkumu − Nová Evropa 2018. Konference se koná na Univerzitě Palackého v Olomouci. Žebříček je vůbec prvním srovnáním institucí ze zemí takzvané Nové Evropy. Česká republika v něm měla největší zastoupení − celkem zde figuruje třináct vysokých škol. 

Nejlepší z českých škol je podle THE Univerzita Karlova, která zároveň získala nejvyšší celkové hodnocení za kvalitu výuky, takzvaný teaching environment. Obsadila čtvrté místo za estonskou Univerzitou v Tartu a dvěma kyperskými vysokými školami. Maďarskou Semmelweisovu univerzitu a Univerzitu ve Varšavě následují sedmá Masarykova univerzita, osmá Univerzita ve Splitu a devátá Univerzita v Mariboru. Desátou příčku pak obsadila Univerzita Palackého.

Dalšími českými vysokými školami v žebříčku jsou České vysoké učení technické (20. místo), Vysoká škola chemicko-technologická (21. místo), Vysoké učení technické (24. místo), Ostravská univerzita (30. místo), dále pak Česká zemědělská univerzita (31.−40. místo) a  Univerzita Tomáše Bati, Vysoká škola báňská − Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita a Technická univerzita Liberec (společně 41+. místo).

Společnost THE do žebříčku zařadila 53 výzkumných institucí ze 12 zemí, které přistoupily do Evropské unie po roce 2004. Kromě Česka a Slovenska mezi ně zahrnula také Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko (Malta se hodnocení neúčastnila). Největší zastoupení měla v žebříčku Česká republika s třinácti vysokými školami, následovaná dvanácti polskými, sedmi maďarskými a pěti rumunskými univerzitami.

Kompletní výsledky a analýza jsou dostupné na webu THE.