Univerzita Hradec Králové získala akreditaci pro program Datová věda

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) získala akreditaci pro navazující magisterský studijní program Datová věda. Uchazeči o studium mohou podávat přihlášky do konce března.

Absolvent Datové vědy má být profesionál, který disponuje znalostmi z několika klíčových oborů: informatiky, matematické statistiky i zpracování velkých dat, a je schopen řídit celý životní cyklus dat.

Jak uvedla Anna Nosková v časopise Forbes: „Právě poptávka po lidech, kteří zvládnou analyzovat velké množství dat a pracovat s nimi, stále roste. Ukazuje to i výroční zpráva Světového ekonomického fóra The Future of Jobs, předpovídající vývoj pracovního trhu v blízké budoucnosti. Strojům budeme nadále čím dál víc delegovat administrativu i manuální práci. Zatím se ale lidstvo neobejde bez dovedností, které umí jen člověk: rozhodovat se, jak s daty naložit, argumentovat, zapojovat etiku i emoce.“

„Naše fakulta se vždy snažila držet krok s dobou a když jsme před třemi lety přemýšleli, kam se posunout dál, vsadili jsme právě na datovou vědu neboli Data Science. Jsme velice potěšeni tím, že poslední prognózy a odhady vývoje pracovního trhu v oblasti IT potvrzují, že toto rozhodnutí bylo správné. Osobně vnímám tento obor jako sice mírně náročnější, ale o to dobrodružnější. Kdybych si dnes vybíral, pozice datového detektiva by byla určitě jedním z favoritů a o své uplatnění bych neměl obavy,“ zhodnotil novou akreditaci proděkan FIM UHK pro studijní záležitosti Tomáš Kozel.

Jedná se již o třetí úspěch UHK s akreditacemi v poslední době. Až do roku 2030 byla prodloužena akreditace studijního programu Management cestovního ruchu a vznikl navazující magisterský program Ekonomika a management.