Soutěž Olověný Dušan ocenila důraz na revitaliazaci krajiny a recyklaci

Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze letos uspořádal již 28. ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí.

Mezinárodní porota své zkušenosti sdílela se studenty i širší veřejností v doprovodných přednáškách, které předcházely samotnému vyhlášení výsledků. To proběhlo 4. března 2021 v Centru architektury a městského plánování. 

Cílem soutěže je zprostředkovat kritický pohled na fakultní výuku. Odborná nezávislá porota tak jako každý rok ocenila nejlepší projekty a ateliéry v kategoriích architektura, zahrnující studijní obory Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Soutěže se automaticky účastnil každý student fakulty, který odevzdal semestrální ateliérový projekt. 

S cílem umožnit větší provázanost mezi porotou a studenty se spolek rozhodl pozměnit koncept vyhlášení výsledků a upustit od elitního pojetí soutěže soustředěné na formální galavečer a zaměřil se na to, vytvořit z Olověného Dušana akci spíše přátelskou, poskytující prostor pro sdílení praktických zkušeností poroty prostřednictvím dne plného přednášek před slavnostním vyhlášením vítězů.

„Doufali jsme, že nám situace umožní uspořádat tento přednáškový den ve fyzické podobě a na fakultní půdě, avšak covidová doba naší myšlence nepřála,“ říká pořadatelka soutěže a zároveň náčelnice spolku Emma Wald. „Přesun soutěže do online prostředí jsme pojali jako výzvu a příležitost pozvat do poroty architekty a designéry ze zahraničí, kteří tak nejsou limitovaní tím, že by se museli dostavit osobně do Prahy,“ dodává Emma Wald. Letošní Olověný Dušan byl online, byl bez hranic.

Přednášky, které si pro studenty i širší veřejnost připravila mezinárodní porota, jsou ke zhlédnutí na facebookové stránce události akce.

Zázemí pro pořádání závěrečného vyhlášení výsledků poskytlo stejně jako v roce 2019 Centrum architektury a městského plánování (CAMP) pražského Institutu plánování a rozvoje, odkud byla akce živě streamována.

Výsledky soutěžní kategorie Architektura

Do poroty pro kategorii architektura přijali pozvání Filipa Dias (stu.dere / Portugalsko), Benjamin Iborra (Mesura / Španělsko), Rozálie Kašparová (IPR Praha), Marek Obtulovič, (ODDO architects / Vietnam) a Andrej Olah (Grau Architects / Slovensko).

Porota do užšího výběru nominovala dokonce dva krajinářsky zaměřené ateliéry, cenu Olověného Dušana z této dvojice získal ateliér Salzmann-Bečvářová, který na škole působí teprve druhým rokem. Z desítky nominovaných individuálních projektů si sošku odnesl Jan Trpkoš se svým projektem troj.(o)ko.lí Krajina památná Stará Plaská cesta. Propojuje v něm významná místa v krajině pomocí nových, zaniklých nebo stávajících struktur a hledá dialog mezi duchovní a zemědělskou krajinou.

Výsledky soutěžní kategorie Design

V porotě pro kategorii design zasedli Simon Busse (Německo), Iza Rutkowska (Polsko) a dvojice Adam Tureček a Kristina Ambrozová (AAKK Forever). Společně nominovali dva ateliéry, z nichž vítězem se stal ateliér Fišer-Nezpěváková, který se tento semestr věnoval návrhu objektů tvořených technologií 3D tisku betonu a návrhu sedacího nábytku pro soutěž Andreu World International Design Contest 2020.

Jako vítězný individuální projekt v kategorii design porota vybrala Rope_ky – boty z jednoho kusu lana, jejichž autorem je student Tadeáš Cienciala. „Jsou to boty, které si budete schopni sami vyrobit sobě na míru,“ uvádí Tadeáš Cienciala. Rope_ky mají odlehčenou podrážku elegantně napojenou ve čtyřech bodech. Jsou kompaktní a ohebné, u paty autor zvětšil styčnou plochu a pro palce je prostor díky koncům lana v okách.

Záznam vyhlášení výsledků Olověného Dušana 2021 je k dispozici na

Přednášky poroty, vítězné projekty a více informací o soutěži a Spolku posluchačů architektury naleznete na http://olovenydusan.cz