Univerzita J. E. Purkyně oslavila třicáté narozeniny

V roce 2021 slaví Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem své třicáté narozeniny. Její historie však je mnohem letitější. V Ústeckém kraji se vysoké školství rozvíjí již od roku 1954.

Již v roce 1954 byla totiž v Ústí nad Labem založena Vyšší pedagogická škola, která se pět let na to změnila v Pedagogický institut a v roce 1964 na Pedagogickou fakultu. Vznik samotné ústecké univerzity je však datován právě do období před 30 lety, přesně od 28. září 1991. Tehdy byla založena Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami – pedagogickou, sociálně ekonomickou a životního prostředí – a ústavem slovansko-germánských studií.

„Z dnešního pohledu se existence univerzity v Ústeckém kraji jeví jako samozřejmost, ale za jejím vznikem stálo mnoho jednání a přesvědčování, že si náš strukturálně postižený region vlastní univerzitu zaslouží,“ vzpomíná na úplné začátky prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík. 

Trocha statistiky

Při svém vzniku v roce 1991 studovalo novou univerzitu na třech fakultách 2 082 mladých lidí. V roce 2021 UJEP eviduje na všech osmi fakultách okolo 8 500 studentů. V roce svého založení univerzita nabízela 56 studijních oborů, nyní je to 113 studijních programů. V roce 1991 ukončilo UJEP 312 absolventů pedagogické fakulty, v roce 2020 jich bylo již 1 316. Po třicetiletém rozvoji v oblasti studia mají, s výjimkou nejmladší fakulty (FZS), všechny fakulty akreditaci pro všechny typy studijních programů, tedy bakalářský, navazující magisterský i doktorský.

Z původního naprostého nedostatku akademických i neakademických pracovníků univerzita dorostla na současných více než 1 100 pracovníků, a je tak jedním z největších zaměstnavatelů v kraji.

„Dlouho se o univerzitě v Ústí nad Labem mluvilo jen jako o pajďáku. Nyní máme osm fakult a UJEP se stala přirozeným centrem vědeckovýzkumných, uměleckých, a pochopitelně vzdělávacích aktivit v kraji. Zároveň si klade za cíl stát se jedním z hlavních aktérů při transformaci našeho kraje z uhelného na kreativní,“ uvádí rektor doc. Martin Balej.

Oslavy

Protože UJEP slaví třicítku, zvolila pro konání oslav příznačné datum 30. 9. 2021. V té formálnější, akademické, předal rektor UJEP pamětní medaile osobnostem, které se zásadně zasloužily o rozvoj univerzity v minulých letech. Druhá proběhla ve svižném tempu třicetileté univerzity přímo v univerzitním kampusu jako festival hudby, zábavy, soutěží a her.

„Hlavní stage nabídla spoustu zajímavých hudebních vystoupení – Houpací koně, Endru, Lake Malawi, to vše zakončené afterparty v podání DJ Hrusha. Vedle toho běžel od dopoledne zábavný program plný soutěží a her v režii Studentské unie UJEP a spolku ESN Ústí,“ upřesnil prorektor pro vnější vztahy Pavel Doulík.

„Univerzitní třicítce“ je ovšem zasvěcen celý rok 2021, kdy na platformě Příběh UJEP přibývají příběhy zaměstnanců, studentů či absolventů univerzity prostřednictvím videí, podcastů, textů a fotografií.

Kompletní informace o oslavách naleznete na www stránkách oslavenkyně.