Univerzitu Karlovu poprvé povede žena: Milena Králíčková

Univerzitu Karlovu povede poprvé v její staleté historii žena. Páteční volbu v Akademickém senátu UK vyhrála dosavadní prorektorka pro studijní záležitosti Milena Králíčková, která předčila druhého kandidáta Michala Stehlíka, bývalého děkana Filozofické fakulty UK.

Článek vyšel původně v magazínu UK Forum.

„Dovolte mi v první řadě pogratulovat panu profesorovi Stehlíkovi za férovou a korektní kampaň. Pevně věřím, že všichni společně budeme pracovat pro blaho Univerzity Karlovy,“ řekla bezprostředně po volbě profesorka Králíčková. V prvním kole volby získala 55 hlasů z celkového počtu 69 senátorů. Protikandidát Michal Stehlík získal čtrnáct hlasů. Kandidáta na rektora UK musí ještě potvrdit prezident České republiky; rektorka by se měla mandátu ujmout k 1. únoru 2022 a vést školu do ledna 2026.

„Před 120 lety začínaly ženy studovat v Čechách na vysokých školách. Dnes je to tak, že ženy tu na některých oborech převažují. Nesmírně si vážím vaší důvěry a věřím, že ji nezklamu. Děkuji všem kolegům, kteří mi pomáhali. Děkuji za podporu a spolupráci. A úplně na závěr děkuji své rodině, svému manželovi a dcerám, bez nich bych tu dnes nestála,“ řekla v emotivním projevu budoucí rektorka Univerzity Karlovy, která vystřídá Tomáše Zimu, jenž vede nejstarší a největší českou univerzitu osmým rokem.

Stehlík: Volba pro 21. století

Korektní byl po volbě i profesor Stehlík. „Moc gratuluji profesorce Mileně Králíčkové. Věřím, že je to volba pro jednadvacáté století, i při vědomí toho, že to bude složité funkční období. Věřím, že to není jen o volbě, ale že se všichni společně zasadíme o to, aby se volební program podařilo naplňovat," dodal historik Stehlík.

Králíčková, profesorka medicíny a zvolená kandidátka na rektorku UK, již dříve představila svůj odborný tým: patří do něj mimo jiné profesorka Markéta Křížová (zahraniční záležitosti), profesor Tomáš Skopal(informační technologie), docentka Markéta Martínková (studijní záležitosti), profesor Jan Kuklík (akademické záležitosti), profesor Ladislav Krištoufek (věda) anebo docent Martin Vlach (vnější vztahy).

V čele sedmnácti fakult UK

Prorektorku Králíčkovou nominovalo šest ze sedmnácti fakult UK - podpořily ji senáty její domovské Lékařské fakulty UK v Plzni, 3. lékařské fakulty UK, Právnické fakulty UK, Fakulty sociálních věd UK, Fakulty humanitních studií UK, Pedagogické fakulty UK, a dodatečně po uplynutí lhůty na podání návrhů z Katolické teologické fakulty UK. Akademický senát pedagogické fakulty zároveň souhlasil i s nominací profesora Stehlíka, který získal rovněž podporu i svojí mateřské Filozofické fakulty UK.

Před týdnem oba kandidáti debatovali o svých programech a rovněž představili některé členy svých týmů, potenciální prorektory.