UHK může nově jmenovat docenty a profesory v oboru Aplikovaná informatika

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) získala akreditaci k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Aplikovaná informatika.

FIM UHK se v této oblasti v posledních dvou letech daří. Loni fakulta získala akreditaci studijního programu Management cestovního ruchu, vznikl navazující magisterský program Ekonomika a management, letos se těší z akreditace programu Aplikovaná informatika a akreditaci pro zcela nový navazující magisterský program Datová věda. Úplně čerstvou novinkou je pak pravomoc fakulty jmenovat docenty a profesory v oboru Aplikovaná informatika, a to na dobu 10 let.

Aplikovaná informatika patří k základním programům na fakultě od jejího založení v roce 1993. Fakulta nabízí bakalářský, navazující magisterský a doktorský studijní program. Nová akreditace je tak završením celého systémového vzdělávání v tomto oboru.

„Jsem velmi rád, že hodnoticí komise NAU při posuzování naší žádosti o akreditaci dospěla k závěru, že naše instituce má adekvátní aparát, prostředky, zázemí i kvalifikaci pracovníků pro uskutečňování habilitačních i jmenovacích řízení v daném oboru a hlasovala tak všemi hlasy kladně,“ konstatuje Ondřej Krejcar, prorektor pro vědu a tvůrčí činnost UHK a zároveň jeden z těch, kteří se na přípravě žádosti spolu s proděkankou prof. Mohelskou intenzivně podíleli. 

Jedná se již o druhou akreditaci tohoto typu na fakultě. V současné době FIM UHK disponuje stejnou akreditací v oboru Systémové inženýrství a informatika. 

„Právo konat řízení ke jmenování profesorem je pomyslným vrcholem pyramidy, protože žádné větší uznání kvality pracoviště z hlediska akreditace v naší zemi získat nelze. A uvědomíme-li si, že na naší univerzitě máme toto právo jen ve čtyřech oborech – z čehož dva patří FIMce – je to úspěch pro celou UHK a velký důvod k oslavě!“ s úsměvem dodává děkan fakulty Josef Hynek.

Na FIM UHK studuje v současné době více než 1 700 studentů v pěti studijních programech. Kromě Aplikované informatiky nabízí studium v programech Datová věda, Ekonomika a management, Informační management a Management cestovního ruchu. Studovat je navíc možné v anglickém jazyce, a to ve více než 50% zmiňovaných programů.