Afrikanista Jan Záhořík ze ZČU se podílel na dosud největším souboru studií o Rohu Afriky

Badatelům a studentům po celém světě začala sloužit objemná publikace Routledge Handbook of the Horn of Africa, která představuje komplexní přehled současného výzkumu týkajícího se Afrického rohu – nejvýchodnější části Afriky, vybíhající do Arabského moře. Afrikanista Jan Záhořík z katedry blízkovýchodních studií Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) je jedním devíti mezinárodních editorů této knihy a zároveň autorem či spoluautorem tří kapitol a spolueditorem sekce o migraci.

Routledge Handbook of the Horn of Africa je podle Jana Záhoříka monumentální dílo. „Kniha o 776 stranách zahrnuje 60 kapitol rozdělených do šesti sekcí. Vznikala čtyři roky a zahrnuje současný výzkum desítek autorů z celého světa. Jedná se tak o ojedinělý počin, který navíc bude sloužit na řadě univerzit jako základní čtivo v kurzech, které se týkají dané oblasti, případně témat migrace, autoritářství, bezpečnosti nebo ekonomické integrace,“ popisuje publikaci.

Oblast Afrického rohu, o které publikace pojednává, je chráněná organizací UNESCO a tvoří ji státy Etiopie, Somálsko, Džibutsko a Eritrea. Součástí Routledge Handbook of the Horn of Africa je také kapitola o etiopské diaspoře a jejím vlivu na etiopskou politiku.

„Spolupracoval jsem na ní s kolegou Ameyu Godesso Roro z etiopské Jimma University,“ říká Jan Záhořík s tím, že se jedná o jednu z mnoha společných aktivit, dokládajících dlouhodobou spolupráci této univerzity s Fakultou filozofickou ZČU. Obě instituce podepsaly dohodu o spolupráci v roce 2013 a v Jimmě otevřely společné pracoviště.