Ministerstvo vyhlásilo program na spolupráci vysokých škol

Další kolo projektů do programu spolupráce vysokých škol, takzvaného Centralizovaného rozvojového programu (CRP), vyhlásilo ministerstvo školství 12. června. Projekty na rok 2018 mohou vysoké školy podávat do 31. října 2017. Na jeden projekt mohou získat až 20 milionů korun.

Ministerstvo v letošním vyhlášení přidalo dvě hlavní novinky. Tou první je, že počet vysokých škol, které se zapojí do takzvaných velkých projektů, se zvýšil ze třinácti na osmnáct. „Cílem je, aby velké projekty byly řešeny co největším počtem vysokých škol společně,“ uvedla Klára Bílá, vedoucí oddělení vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství. U tohoto typu takzvaných rozsáhlých projektů, které musí společně řešit nejméně osmnáct škol a kde lze získat podporu až 20 milionů korun na jeden projekt, se školy mohou zapojit do neomezeného počtu projektů. Stejně jako loni se jedna škola může zapojit také do maximálně tří projektů (takzvaných projektů v limitu), v nichž získá od jednoho do deseti milionů korun. O těchto projektech rozhodne vedení vysoké školy.

Druhou novinkou jsou pak změny v hodnoticích kritériích při schvalování projektů. Hodnotitelé budou klást důraz na rozvojový charakter projektu. Tedy, jestli povede ke zlepšování současného stavu, zejména pak zlepšení kvalitativních charakteristik oblasti, na kterou je projekt zaměřený. Dalším kritériem bude synergický charakter projektu. To znamená, zda společné řešení projektu významně zvyšuje celkový efekt vynaložených zdrojů a přináší přidanou hodnotu. „Cílem je, aby projekty plnily hlavní priority CRP, tedy rozvoj vysokých škol v oblastech, které jsou společné pro více vysokých škol,“ doplnila Klára Bílá z tiskového oddělení ministryně.

V letošním vyhlášení ministerstvo podpoří také novou aktivitu s názvem přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů. Jak ministerstvo doplnilo, přidání této aktivity souvisí s aktuálním vývojem v oblasti akreditace vycházejícím z novely zákona o vysokých školách z roku 2016.

Vyhlášení pro rok 2018 pak obsahuje i několik menších změn, například stanovení minimální a maximální výše podle rozsahu projektu, úpravu termínů pro vyhodnocení projektů či požadavek na zapojení vysokých škol do projektů výhradně spolu s čerpáním rozpočtu.

Vysoké školy získávají podporu vyčleněnou na CRP od roku 2011. Projekty pak získávají podporu na základě doporučení Rady programů, která je poradním orgánem ministerstva a je složená ze zástupců ministerstva, Rady vysokých školČeské konference rektorů.

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva školství.