Vedoucí katedry didaktiky fyziky

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 29.10.2023

Výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti.

Kvalifikace

  • Jmenování profesorem nebo docentem ve fyzikálních oborech.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • popis dosavadní praxe
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky

Zveřejněno: 2023-09-13
Nástup dle dohody: Ne
Počet hodin týdně: 40
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty