Miřenka Čechová: DAMU a HAMU byly ostrovem svobody a nádherně se doplňovaly

Obrovský dril a vnitřní sebedisciplína získané při studiu klasického baletu na taneční konzervatoři ve spojení s její ohromnou touhou po poznávání a objevování nových světů ji přivedly nejen ke studiu na DAMU a HAMU současně, ale hlavně k té nekonečně pestré paletě věcí, kterým se věnuje nyní. Tanečnici, choreografku, režisérku, spisovatelku a pedagožku Miřenku Čechovou zpovídá ve videorozhovoru Vojtěch Klinger.

Je autorkou několika desítek celovečerních inscenací, ať už v pozici autorky a performerky, či režisérky. Přednáší na českých i zahraničních univerzitách a získala řadu českých i světových ocenění.

V posledních letech se věnuje i psaní, je autorkou dvou knih – Miss AmeriKa (2018) a Baletky (2020).