Ředitel jaderné elektrárny Temelín nebo personální ředitelka Budvaru – na VŠTE přednášeli odborníci

Týden odborných přednášek na VŠTE byl nabitý prezentacemi špičkových odborníků z různých oborů, jako je jaderná energetika, vodíkové technologie, železniční doprava, zateplování budov nebo řízení lidských zdrojů.

„Tento speciální týden se nám velmi osvědčuje. Studentům dává možnost získat nové informace mimo standardní výuku. Ať již jde o aplikaci teoretických konceptů, které znají z výuky, v podnicích nebo o získání lepší představy o odborné praxi, ale i třeba budoucím zaměstnání,“ říká Vojtěch Stehel, rektor VŠTE.

V pondělí měl přednášku Aleš Doucek z ÚJV Řež na téma Vodíkové technologie a jejich využití. Ve své prezentaci popsal možnosti využití vodíku v energetice a čisté mobilitě. Podnik s více než tisícovkou zaměstnanců se věnuje například instalaci stanic na ukládání elektrické energie do vodíku a podporuje mobilitu včetně provozu nových tankovacích stanic na vodík. Firma má v Řeži také výzkumný jaderný reaktor, kde může testovat optimalizace provozu jaderné elektrárny.

Současně probíhala přednáška Ondřeje Zenkla a Jakuba Geršla, jednatelů společnosti GoDrive. Ti se věnovali aktuální situaci sdílené dopravy v Českých Budějovicích a nastínili výhled do budoucna, kdy by sdílené koloběžky, skútry, kola a auta měly být běžným jevem. Shrnuli výhody carsharingu, kdy si rodina nemusí pořizovat druhé auto, ale může na nákupy nebo výlety využívat auta GoDrive, která jsou k dispozici včetně autosedaček. V Českých Budějovicích má firma aktuálně kolem 800 pravidelných zákazníků.

Další pondělní přednášku si připravil David Hanousek z České obchodní inspekce. Prezentace s názvem Ochrana spotřebitele se zaměřením na e-commerce se věnovala obecným doporučením pro spotřebitele při nákupu na internetu a řešení reklamací.

V úterý ráno vystoupil v aule E1 ředitel JE Temelín Jan Kruml, který mluvil o vývoji jaderné energetiky ve světě i v České republice, popisoval postup při výběru místa a výstavbě jaderné elektrárny, spuštění Temelína i plány do budoucna (jaderný park, malý modulární reaktor) a vizi pro příští desetiletí.

Na pana Krumla navázal Miroslav Choura s tématem Digitalizace procesů v JE a poté Petr Šuleř, který si připravil krátkou, ale výstižnou prezentaci s názvem Jádro – komunikační challenge. Vedoucí útvaru Jaderná komunikace má bohaté zkušenosti s fungováním medií a jejich vlivem na veřejné mínění ohledně jaderné energetiky.

„Cíleně zařazujeme silná regionální témata, neboť jsme vznikli jako veřejná polytechnická vysoká škola, jejíž absolventi se uplatní primárně právě v Jihočeském kraji. Tomu odpovídá i skladba studijních programů a v tomto případě i Týdne odborných přednášek,“ dodal rektor.

Ve středu dopoledne proběhla přednáška jednatelky společnosti E.ON Drive Heleny Švejdové na téma Společenská odpovědnost firem a etika podnikání v praxi, která shrnula historii společenské odpovědnosti a udržitelnosti ve firmách a představila konkrétní příklady z různých společností včetně E.ON Drive.

Další středeční přednášky se zaměřovaly na témata, jako je odběr a analýza půdních vzorků, geochemie, vyhodnocení analytických dat, telematické systémy v MHD, technologie výroby válečkových a jehličkových ložisek, problematika neřízených letišť v ČR a další.

Také ve čtvrtek vystoupil zástupce firmy E.ON Drive Martin Klíma s přednáškou Automotive sektor a nevyhnutelná změna. Současně probíhala přednáška Požární bezpečnost staveb Jany Neškodné z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Dopoledne dále navštívili VŠTE zástupci firem 1. Česká obchodní (TruckAgenda – dopravní a spediční software), BDO Znalex (Znalectví v praxi) a A8000 (Práce na velkých projektech v architektonicko-projekčním ateliéru).

V pátek přijela z Budějovického Budvaru personální ředitelka Monika Grešová. Studentům magisterského programu Podniková ekonomika představila roli HR v moderně řízené firmě a konkrétní přístupy ve firmě Budvar.

Poslední přednášky týdne byly zaměřeny na železniční dopravní infrastrukturu, právo ve znalectví a financování ve veřejné dopravě.