ARTSEMESTR léto 2023 - nepřeberné množství nápadů z UMPRUM

 

ARTSEMESTR léto 2023 je tady! UMPRUM opět otevře dveře svých ateliérů a zájemcům představí klauzurní a semestrální práce na celoškolní přehlídce. Osobité návrhy studentů napříč katedrami architektury, designu, užitého umění, grafiky a volného umění budou k vidění necelý týden.

Letní ARTSEMESTR umožňuje nejen zájemcům o studium zprostředkovat atmosféru UMPRUM – Vysoké školy umělecko-průmyslové. Letošním létem se nese téma spolupráce, které prostupuje napříč ateliéry a dotýká se i neakademického světa v rámci spoluprací ateliérů se soukromým sektorem.

Ateliér ilustrace a grafiky společně s Ateliérem Tvorby písma a typografie spolupracoval na knižních publikacích Kalevala, Gargantua a Pantagruel, Dva Divoši nebo Čaroděj ze země OZ. Tvůrčí propojení proběhlo i mezi Ateliérem fotografie II a Ateliérem keramiky a porcelánu, kdy série keramického stolního nádobí „Nos na stůl“ dostala zcela nový rozměr. Současné možnosti umělé inteligence otestoval Ateliér průmyslového designu. Studující ve svém klauzurním zadání porovnávali vlastní návrh kuchyňského vybavení s návrhem využívajícím umělou inteligenci. Ateliér K.O.V. představí novou kolekci šperků pro první dámu a prezidenta ČR s důrazem na nositelnost, důstojnost i symboliku a význam úřadu prezidenta. Ateliér grafického designu a nových médií se ponořil do vod marketingu a představí návrhy merchandise kampaně pro distribuční společnost Aerofilms.

Výstavu bude možné v hlavní budově na nám. Jana Palacha navštívit až do středy 21. června.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ateliéry a témata

Ateliér architektury I / Jan Šépka, as. Miloslava Gulbisová: Vinařství – návrh specifické typologie pro konkrétní lokalitu v Žalhosticích u Litoměřic“ // klazura: Vinařství – model 1:20 v řezu
Ateliér architektury II / Eva Franch i Gilabert, as. Alžběta P. Brůhová, as. Kateřina Vídenová: Future Architectures PRACTICE, OFFICE, WORK – zpochybnění dominantních modelů současné architektonické produkce. Analýza historie architektonických kanceláří ve vztahu k jiným současným formám kolektivní tvůrčí praxe. Redefinice systémů, protokolů a prostor pro architektonickou produkci a nalézání nových cest práce v architektuře // klauzura: rozvinutí semestrálního tématu – „architektonické kanceláře budoucnosti“ na příkladě autorského fyzického vybavení v měřítku 1:1, tvorbě knihy nebo filmu a doprovodných eventů.
Ateliér architektury III / Imrich Vaško, as. Shota Tsikoliya: Série krátkých úkolů na téma: My Bespoke AI, Robinson Chairs, Mycelium Landscapes // klauzura: rozpracování semestrálního tématu
Ateliér architektury IV / Roman Brychta, as. Markéta Mráčková, as. Barbora Šimonová: Archiv výtvarného umění – Hledání místa a formy funkční a otevřené instituce Archivu výtvarného umění, který archivuje tiskoviny a informace o umění 20. a 21. století, provozuje studovnu, knihovnu a zajišťuje výstavy a přednášky // klauzura: Depozitář pro umělce – depozitář a jeho umístění pro vybraného umělce
Ateliér průmyslového designu / Ivan Dlabač, as. Vlastimil Bartas: 1. ročník - clay sochy vyjadřující dvě protichůdné emoce, 2. ročník - mechanismus - manipulační rameno, 5. ročník - projekt pro Jablotron a kooperace s 2. ročníkem // klauzura: design kuchyňského vybavení ve spolupráci s umělou inteligencí
Ateliér designu nábytku a interiéru / Roman Vrtiška, Vladimír Žák, as. Petr Hák: Hra-Vzduch / Pohyb vzduchu – funkční prototyp hry využívající proudění vzduchu.
Ateliér produktového designu / Michal Froněk, Jan Němeček, as. Michal Malášek: Inner child – Object of Desire / Toy for Kids
Ateliér volného umění I / Zuzana Jakalová, Dominik Lang: Křehké formy, odolné formy - mezioborové zkoumání zranitelnosti a křehkosti v umění. Jeho hlavním výstupem bylo veřejné sympozium v Galerii PLATO v Ostravě. // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér volného umění II / Jiří Černický, as. Michal Novotný: Performance / Komerce-trh // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér volného umění III / Michal Pěchouček, Dominik Gajarský: Spojení / Connection - sdílení, empatie, umělecké studium jako dialog // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér volného umění IV / Aleksandra Vajd, Martin Kohout: "How to" – praktické a technické otázky tvorby mapování dostupných prostředků, vzájemné sdílení // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér s hostujícím umělcem / Sláva Sobotovičová, Özlem Altin (hostující umělkyně): Draw a Map to Get Lost. The Topography of Relating to the World as a Landscape. Elasticity of Body and Time. / Nakreslíme si mapu, abychom se mohly* ztratit. Topografie vztahování se ke světu jako krajina. Elasticita těla a času. // klauzura: společný katedrový projekt – výstava na téma Common Ground: vnitrozemí
Ateliér skla / Rony Plesl, as. Klára Horáčková: Umělecký objekt v architektuře - rešerše a problematika vstupu umělce do architektonického prostoru jako celku. Návrhy děl, která prorůstají prostorem a nejsou jen dekorativním doplňkem // klauzura: Objekt v prostoru, prostor objektem – navázání na semestrální úkol. Důraz na experiment, hledání neobvyklých principů ve spojení s prostorem, kombinace a zpracování méně používaných nesourodých materiálů v konkrétním prostoru ateliéru.
Ateliér keramiky a porcelánu / Milan Pekař, as. Tereza Sluková: Výroba keramických obkladů na zeď Technologické budovy; 2. ročník - porcelánová plastika zvířete; Spolupráce s Ateliérem fotografie II na nafocení projektu Nos na stůl! // klauzura: Udělej svůj život lepší - reflexy myšlenek autorů uvažujících o emocionálním rozměru produkce užitého umění.
Ateliér K.O.V. / Eva Eisler, as. Martin Papcún: Time Capsule – Časová schránka – co by o nás měli budoucí lidé vědět, nebo co jim chceme sdělit? Zachycení odpovědí na globální výzvy z různých úhlů pohledu // klauzura: Šperk pro první dámu, nebo pro pana prezidenta - nositelný, důstojný šperk se symbolickým sdělením.
Ateliér módní tvorby / Miroslav Sabo, as. Monika Krobová: REDUCE, REUSE, RECYCLE (nebude vystaveno) // klauzura: Všechny barvy Porsche – propojení módy a automobilů, inspirace barvami ve vizuálu 75. let značky Porsche a náměty spojenými s automobilismem a světem strojů. Otevřené téma umožňující i kritickou reflexi.
Ateliér designu oděvu a obuvi / Liběna Rochová, as. Vojtěch Novotný: How to buildt professional fashion brand – postavit oděvní značku cílenou na vybraný okruh potencionálních zákazníků s přihlédnutím na udržitelnost – výsledkem práce je kolekce se zpracovanou vizuální identitou, doplňky a ceníkem
Ateliér textilu / Jitka Škopová, as. Anna Leschingerová: Bezpečný prostor – jak vnímáme bezpečí a co jej v prostoru identifikuje a jak se tyto pocity promítají do architektury. A jakou roli hraje v této věci textilní design. Vnímání vztahu textilu v architektuře včera a dnes, psychologie barvy. // klauzura: navazuje na semestrální zadání
Ateliér Ilustrace a grafiky / Juraj Horváth, as. Michaela Kukovičová: Spolupráce ilustrátorů a typografů na tvorbě knižního vydání klasického literárního textu: Kalevala, Golem, Gargantua a Pantagruel, Dva divoši, Klapzubova jedenáctka, Čaroděj ze země OZ // klauzura: Grafika vycházející ze semestrální zkušenosti s textem či vlastním tématem.
Ateliér tvorby písma a typografie / Filip Kraus, as. Jan Čumlivski: Gottlieb Haase und Söhne a Literární prameny modernity // klauzura: Konference: Gottlieb Haase und Söhne
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace / Petr Krejzek, as. Richard Jaroš: Školní časopis – kompletní příprava časopisu UMPRUM včetně obsahu // klauzura: navazovala na semestrální zadání
Ateliér animace a filmu / Jan Drozda, as. Jakub Zich, as. Zuzana Bukovinská: Sestavení vlastní hudební kapely, vytvoření skladby, videoklipu a doprovodného materiálu (plakát, nosič, dokumentární video) a nakonec i živý koncert // klauzura: finalizace semestrálního úkolu
Ateliér grafického designu a nových médií / Petr Babák, as. Lukáš Kijonka, as. Martin Ponec: In design we trust, in marketing we trust – vztah designu a marketingu // klauzura: Merchandise pro Aeroilms Tématem klauzurního projektu je příprava merchandise kampaně pro distribuční společnost Aeroilms.
Ateliér fotografie II / Alena Kotzmannová, as. Tomáš Souček: Co bude k jídlu? – spolupráce s Ateliérem keramiky a porcelánu. Téma je záměrně rozevřeno doširoka. Výstupem je autorský fotografický zin a velkoformátová fotografie určená pro veřejný prostor.
Ateliér designu a digitálních technologií / Jan Netušil, as. Jiří Hölzel: Identita online kanálu ateliéru. AI a transformace dat // klauzura: téma Nahraditelnost ve vztahu k člověku a lidské tělesnosti v kontextu aktuálních digitálních technologií.
Visual Arts – navazující magisterský program v angličtině / Restitution – zamyšlení nad tématem. Část prací bude nainstalována na výstavě ve Vile P651