Fakulta informačních technologií ČVUT vyvíjí unikátní portál pro práci s daty

Data jsou významným fenoménem současné společnosti. Velkou měrou k tomu přispívají chytré telefony a Internet věcí (IoT). A právě IoT, bioinformatika, astroinformatika a další disciplíny chrlí petabajty dat každý rok. Obecně lze současný trend nárůstu produkce dat přisoudit rozšíření výpočetní techniky do všech oblastí lidského života a disciplín. „Problém je, že tato objemná data není možné jednoduše zahazovat, např. v případě medicíny bychom tak mohli zahodit data skrývající odpověď na neléčitelné choroby. Řada dat je navíc unikátní a nelze je v případě potřeby vygenerovat znovu,“ upozorňuje doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D., vedoucí Centra pro konceptuální modelování a implementace (CCMi), kde se tomuto projektu věnují. 

Data je tedy třeba nějakým způsobem spravovat, starat se o ně a zpřístupňovat je. To přináší výzvy z hlediska nejen technického a organizačního, ale také politického a etického (důvěrnost dat, licence, apod.).

V této souvislosti vznikla i nová profese, tzv. datový správce (Data Steward), který disponuje právě rozsáhlým vzděláním a zkušenostmi potřebnými pro plánování a správné a efektivní zacházení s velkými, cennými a citlivými daty. V nadcházejících letech bude potřeba vzdělat stovky tisíc takových datových správců po celém světě. Mezinárodní infrastruktura pro data z živých věd zvaná ELIXIR pracuje na vývoji efektivních řešení. Holandský uzel ELIXIRu spolu s českým uzlem, konkrétně s FIT ČVUT a Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd, vyvinul unikátní webový portál Data Stewardship Wizard, jehož cílem je pomoci těmto datovým správcům s jejich nelehkým úkolem pod heslem “from burden to benefit”. Tedy od zátěže, kterou data stewardship představuje, směrem k výhodám.

Vědci typicky nejsou experti na správu dat, ale s těmito úkoly se musí vyrovnat. Nástroj Data Stewardship Wizard je schopen vědce vést směrem ke správnému data stewardship a představuje též efektivní pomůcku a výukový materiál pro data stewardy. K jejich tréninku jej používají instituce zapojené do ELIXIR i iniciativy GO FAIR. Tento nástroj usnadní datovým vědcům, potažmo správcům, proces plánování určený na míru projektu.