Socha, beseda, film, koncert – listopad v režii Slezské univerzity bude mimořádný

Slezská univerzita připravuje v rámci připomínky událostí 17. listopadu bohatý program. Nejdůležitějšími ohnisky, na něž chce univerzita soustředit centrum pozornosti, jsou studenti a kulisy Opavy. Koncept programu nese rysy oslav listopadových událostí a role studentů v nich, kdy více než o poučení půjde o reminiscenci dobového dění v Opavě. Jeho součástí bude instalace uměleckého díla, které nově obohatí veřejný prostor města. Slavnostní odpoledne vyvrcholí oslavou mládí a života prostřednictvím koncertu písničkáře, držitele dvou Cen Anděl, Thoma Artwaye. Celý program se odehraje v univerzitní budově a jejím okolí na ulicích Mírová a Hauerova, zvána je také široká veřejnost.

Program připomínky listopadových událostí roku 1989 započne 14. listopadu v 16 hodin ceremoniálem odhalení nového uměleckého díla Srdce studentstva v prostoru mezi dvěma univerzitními budovami, Fakultou veřejných politik a novou přístavbou budovy patřící Filozoficko-přírodovědecké fakultě, na ulici Mírová. Návrh nového památníku vytvořila na zadání univerzity mladá umělkyně Christine Habermann von Hoch. „Památník samotný je stejně oslavou studenstva, jako připomínkou listopadových událostí roku 1989. Chceme našim současným i budoucím studentům připomenout hodnoty, za něž bojovali jejich rodiče, ale také nás zajímá, jaké jsou hodnoty a vidění aktuálních problémů optikou vysokoškolských studentů generace 2019,“ řekl k záměru rektor univerzity Pavel Tuleja.

Nová socha, která nese název Srdce studentstva, se bude skládat z šesti ocelových kontur srdce, které svým spojením složí tvar květu. Pět srdcí ponese hesla univerzitních součástí a univerzity samotné, šesté se vyzná z obdivu k odvaze a ideálům mládí, které jsou často hybnou silou či mementem dějin, a bude věnováno studentům. „Christine skvěle naplnila očekávání ohledně ztvárnění našeho záměru, už její první návrh mne osobně velmi zaujal,“ prozradil Pavel Tuleja. 

Součástí slavnostního aktu, na který již svou účast mimo jiné přislíbil primátor města Opavy Tomáš Navrátil, bude audiovizuální projekce historických událostí v Opavě promítaná na stěnu univerzitní budovy. Na vzniku originálního dílka, stejně jako na dalších částech programu, se aktivně podílejí studenti i zaměstnanci Slezské univerzity, v tomto případě z Ústavu historických věd. Po hudební vložce Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě, který pro tuto příležitost do svého repertoáru nově nastudoval písně spjaté s listopadem 1989, se uskuteční happening organizovaný Studentskou unií Slezské univerzity. V něm se studenti přihlásí k deklaraci, která si klade za cíl zdokumentovat nejen vztah současné generace k hodnotám, za něž bojovali rodiče současných VŠ studentů, ale také jejich postoje k aktuálním problémům dnešního světa: ochrany životního prostředí, migraci, politice i školství a budoucnosti vysokých škol. K deklaraci bude možné se přihlásit otiskem ruky ještě přímo během ceremoniálu; poté bude sdělení dalším generacím uloženo do časové schránky u paty uměleckého díla.

K další části programu budou hosté pozváni do univerzitní budovy na Hauerově ulici 4. V kinosále se úderem 18. hodiny všichni návštěvníci přenesou do dobové atmosféry prostřednictvím scénického čtení úryvků knihy Opava 1989 ve vzpomínkách v podání studentského dramatického souboru Slezské univerzity Dramkrou. Pokračovat ve snaze o pochopení doby budou pak moci díky následující debatě s opavskými rodáky: tehdejší VŠ studentkou, (nynější ředitelkou Mendelova gymnázia v Opavě) Monikou Klapkovou, známým disidentem a chartistou Ivo Mludkem a historikem, autorem výše zmíněné knížky a absolventem Slezské univerzity Alešem Binarem. Pohled do paralelního dění v hlavním městě pak zprostředkuje scenárista a režisér, poslední dvorní dokumentarista Václava Havla a dlouholetý pedagog Slezské univerzity v Opavě Petr Jančárek.

Součástí oslav budou i některé programové body studentského festivalu Na cestě, které se odehrají v Divadelním ateliéru na ulici Hauerova: Pygmalion v provedení ostravského souboru Divadlo z jednoho hrnce začíná v 18 hodin a o dvě hodiny později začne recitál italských písní zpěvačky a herečky, opavské rodačky Genny Ciatti.

Slavnostní komponované odpoledne vyvrcholí koncertem jednoho z nejuznávanějších mladých muzikantů české hudební scény Thoma Artwaye, nositele Ceny Anděl za rok 2016 v kategoriích Objev roku a Zpěvák roku. Charismatického zpěváka, textaře a kytaristu si – z důvodu předpokládaného vysokého zájmu široké veřejnosti – bude možné poslechnout ve zpřístupněném vnitrobloku budovy od 21 hodin.

Také v Karviné, sídelním městě Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity, přichystali k příležitosti 30. výročí sametové revoluce vlastní program. Ve spolupráci se Státním okresním archivem Karviná pořádá fakulta výstavu s názvem „Listopad 89 – počátek vysokého školství v Karviné“. Výstava prostřednictvím historických dokumentů, novinových článků a fotografií seznámí návštěvníky s listopadovými událostmi roku 1989 na Karvinsku. Pozornost je věnována rovněž aktivitám, které v konečném důsledku vedly ke vzniku jedné ze součástí Slezské univerzity, tedy Obchodně podnikatelské fakulty a zařadily tak Karvinou na mapě ČR mezi univerzitní města. Expozice bude slavnostně zahájena 15. listopadu 2019 v 15 hodin v prostorách foyer hlavní budovy fakulty. Vernisáž bude doplněna besedou, ve které vystoupí řada osobností zapojených do tehdejších událostí a do přípravy vzniku fakulty. Zájemcům bude výstava bezplatně zpřístupněna až do 31. ledna 2020.

Podrobný program najdou zájemci na webu Slezské univerzity www.slu.cz. Vstup na celý program je zdarma.