Fakulta roku: Univerzita Pardubice má hned dvě nejlepší

Univerzita Pardubice má podle letošního žebříčku hlasování studentů a absolventů dvě nejlepší fakulty v ČR. Fakultami roku se ve svých kategoriích staly Fakulta chemicko-technologická a Fakulta zdravotnických studií. Ta se dostala do čela letos úplně poprvé.

„Mne i celou fakultu výsledek nesmírně těší  a současně nás zavazuje do další práce. Velmi si považujeme hlasů studentů, kteří nás takto ocenili, je naším cílem být pro studenty fakultou, na které získají nejen  kvalitní vzdělání, ale i fakultou, kde se jim dobře studuje,“ říká doc. Jana Holá, děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Hlasování Fakulta Roku je prestižní anketa mezi studenty a čerstvými absolventy vysokých škol v České republice, kteří hodnotí kvalitu výuky a prostředí pro studium. Vysokoškoláci hodnotí fakulty podle jejich zaměření a zřizovatele už od roku 2011. Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se na předních místech ankety objevuje pravidelně.

„Být z pohledu studentů nejlepší chemickou fakultou v České republice je pro nás opravdu skvělá zpráva. Již potřetí jsme obhájili vítězství v této anketě a to je výborné hodnocení pro všechny naše zaměstnance. Tímto bych chtěl poděkovat všem našim studentům za přízeň,“ říká prof. Petr Kalenda, děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

V anketě mohou hlasovat současní i bývalí studenti, kteří ukončili bakalářské nebo magisterské studium v posledních 24 měsících. Index Fakulta roku ukazuje kromě hodnocení samotné kvality, zajímavosti a pestrosti výuky, také dostupnost studia v zahraničí. Součástí dotazníku je i hodnocení vybavenosti, administrativního zázemí a prestiže školy a názor na dodržování pravidel ze strany vedení a učitelů.

„Nejen oficiální žebříčky ale také pohled vysokoškoláků a čerstvých absolventů na různé typy škol a fakult může být kritériem, podle kterého se studenti středních škol budou rozhodovat, na jakou vysokou školu se přihlásí,“ uvedla prorektorka pro vzdělávání a kvalitu Univerzity Pardubice prof. Tatiana Molková.

Dotazníkové položky, na které odpovídají studenti a absolventi v dotazníku Fakulta Roku, vycházejí zčásti ze zahraničních nástrojů určených pro srovnávání kvality vysokých škol. Byly však upraveny a doplněny tak, aby odpovídaly českému prostředí a dokázaly porovnat odlišné fakulty vysokých škol.  Účast v anketě je dobrovolná a není omezena kontrolovaným výběrem respondentů.