Akademici VŠTE společně s Motorem Jikov Slévárna řeší, jak zdokonalit technologií výroby odlitků z tvárné litiny

Globální konkurenceschopnost českobudějovické společnosti Motor Jikov Slévárna podstatně zvýší zdokonalení technologie výroby odlitků tvárné litiny a jejich kvality. Náročný projekt, podporující český export, firmě pomáhá řešit Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE). Celkem vyjde na 38,5 milionů Kč. To z něho dělá dosud největší výzkumný projekt v historii této školy. Ta na něj získala státní dotaci 10,5 milionů, Motor Jikov 9,3 milionů a dalších 18,7 milionů Kč podnik investuje z vlastních zdrojů. Práce skončí v závěru roku 2022.

„Naši akademici tak pomohou zvýšit konkurenceschopnost další jihočeské firmy a jejího klíčového oboru. Skvělé je, že se na menších dílčích částech podílejí i vybraní studenti. K běžné výuce to je pro ně neocenitelný bonus,“ uvádí Vojtěch Stehel, prorektor VŠTE. Především jde o hřídele pro zemědělské stroje, vyráběné v Itálii, a závěsy kol golfových vozíků a terénních čtyřkolek. Ty Motor Jikov exportuje do USA.
 
Podle docenta Karla Gryce z Environmentálního výzkumného pracoviště VŠTE nelze ani tradiční slévárenský materiál, jakým je tvárná litina, nechat bez výrazných optimalizačních zásahů, jinak v české ekonomice ztratí svůj význam.
 
Základem rozsáhlé spolupráce je nákladné a systematické zmapování současného stavu, vytipování kritických výrobních parametrů a následné zavedení konkrétních nových poznatků v celém výrobním procesu slévárny. Využívají se přitom nejmodernější přístupy průmyslového výzkumu včetně metod numerických simulací. Správně je nastavit ale vyžaduje mnoho údajů o výrobě a vlastnostech používaných materiálů a konkrétních vyrobených odlitcích. K virtualizaci a kontrole rozměrů modelů, forem a odlitků se při výzkumu využije i špičková technologie 3D skenování. 
 
„Motor Jikov i my na VŠTE máme kvalitní zázemí a know-how, a proto můžeme implementovat nejmodernější metody provozního i laboratorního studia kvalitativních parametrů. A to včetně virtualizačních nástrojů,“ říká docent Ladislav Socha, který se na projektu rovněž podílí.
 
Společnost Motor Jikov Slévárna již s VŠTE spolupracuje na výzkumu nových technologických postupů, které zvýší kvalitu tvarově náročných dílů pro výrobce nákladních automobilů. Projekt, končící v závěru roku 2022, vyjde na téměř 35 milionů korun. Firmě sníží náklady na přípravu a výrobu taveniny a zefektivní tlakové a nízkotlaké lití odlitků ze slitin hliníku.
 
„Konkurovat na minimálně evropské úrovni znamená produktivně vyrábět velmi kvalitní komponenty. V našem případě odlitky s vysokými požadavky na jakost, mechanické vlastnosti a váhu
. K tomu je ale třeba získat nejlepší možné materiálové a mechanické vlastnosti litiny, s maximální čistotou,“ uvedl Miroslav Dvořák, generální ředitel Motoru Jikov Group. Oceňuje přitom, že se výrobní podnik může opřít o spolupráci s VŠTE, která zajišťuje část výzkumu a vývoje. Přitom může prověřit řadu optimalizačních nápadů, aniž by se narušila běžná výroba.