Německý expert na Průmysl 4.0 Tilman Becker nově vede centrum RICAIP

Od ledna 2020 povede nově vzniklé centrum RICAIP (Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) německý vědec Tilman Becker, přední odborník na Průmysl 4.0.

Přichází do České republiky z německého DFKI, jedné z nejvýznamnějších výzkumných institucí zaměřených na umělou inteligenci, kde působil téměř 25 let. V rámci projektu RICAIP bude stát v čele centra RICAIP, které je budováno pro potřeby řízení a využívání výzkumných infrastruktur typu testbed nejen mezi partnery, ale později též v rámci celé Evropy.  Chce se dále zabývat rozvojem nejnovějších technologií zaměřených na využití umělé inteligence v průmyslové robotice s přímými aplikacemi ve výrobě. Tilman Becker byl na pozici ředitele RICAIP doporučen mezinárodní výběrovou komisí na podzim loňského roku.

Tilman Becker vystudoval počítačové vědy na RWTH Aachen v Německu. Po studiích mimo jiné na University of Pennsylvania obhájil doktorský titul na německé Universität des Saarlandes v Saarbrückenu. Po pracovních zkušenostech ve výzkumné laboratoři Mercedes-Benz a Institutu pro výzkum kognitivních věd ve Filadelfii (IRCS UPENN) propojil svou další kariéru s DFKI, Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci v Saarbrückenu, kde působil od roku 1995 a úzce spolupracoval s profesorem Wolfgangem Wahlsterem, jedním ze zakladatelů konceptu Průmyslu 4.0.  

V uplynulých letech se dr. Becker stal významnou osobností propojující výzkumné týmy CIIRC s DFKI. „Nástupem Tilmana Beckera získává řešitelský tým projektu RICAIP i CIIRC jako celek významnou posilu – jedná se o osobnost s mezinárodní reputací, velkými zkušenostmi a znalostmi,“ uvádí profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT, který dr. Beckera na pozici ředitele centra RICAIP po úspěšném výběrovém řízení právě jmenoval. „Velmi důležité je i to, že velmi dobře zná našeho klíčového partnera DFKI, což výrazně napomůže propojování výzkumných aktivit nejen v projektu RICAIP. Spolupráce s německými partnery v oblasti automatizace a robotizace průmyslové výroby je pro náš ústav, ale i pro ekonomiku této země, strategicky významná. Centrum RICAIP budované pod vedením Tilmana Beckera bude mít evropský rozměr a umožní využívání výzkumných infrastruktur napříč Evropou.“

„Práce v Praze pro RICAIP pro mě znamená velkou výzvu a závazek zároveň,“ přiznává Tilman Becker a zdůrazňuje: „Vybudovat skutečné centrum excelence od samého počátku až po ambiciózní cíle, jak jsou definované pro RICAIP – to je prostě příležitost, která se neopakuje. Rád budu v tomto úsilí hrát ústřední roli, ale velmi dobře si uvědomuji, že toho lze dosáhnout pouze společně jako tým. Z vlastní zkušenosti mohu navázat na plodné roky spolupráce mezi našimi týmy v DFKI a CIIRC - to mi dává velkou jistotu, že právě takový tým v CIIRC je“.

„Spolupráce mezi člověkem a robotem v tzv. hybridních týmech je jedním z klíčových konceptů Průmyslu 4.0 v kombinaci s architekturou orientovanou na služby (SOA), kyber-fyzikálními systémy (CPS) a multiagentními systémy (MAS): ve všech těchto oblastech jsou CIIRC a DFKI vedoucí akademické hotspoty. Vzhledem k tomu, že je v České republice a v Německu průmyslová výroba velmi významným odvětvím ekonomiky, jedná se o ideální partnerství podporující průmyslovou umělou inteligenci jako hnací motor inovací pro obě naše země“, doplňuje profesor Wolfgang Wahlster, zakládající vědecký ředitel a hlavní výkonný poradce DFKI.

Tilman Becker se osobně podílel na formulaci hlavních myšlenek projektu RICAIP. Jeho cílem je propojit testbedy sdružené v RICAIP s ostatními evropskými výzkumnými pracovišti a posunout je na světovou úroveň. Těžit bude jak ze širokých znalostí a zkušeností v oblasti digitální transformace, strojového učení, kyberfyzikálních výrobních systémů a interakcí člověk-stroj, tak i z aktivních vazeb, které má na hlavní výzkumné sítě v oblasti umělé inteligence a Big Data (např. na asociace CLAIRE či BDVA) i na velké průmyslové korporace. Tilman Becker si dává za cíl v RICAIP posílit mezioborovou spolupráci a zaměřit se na společenský dopad nových technologií.