Ústecká univerzita vysílá dobrovolníky a reaguje na nouzový stav v zemi

Bezprostředně po vládou vyhlášeném uzavření vysokých škol byla výuka na UJEP v prezenční i kombinované formě, včetně vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku a Teen Age University, dne 10. 3. 2020 do odvolání zrušena.

„Zrušeny byly taktéž všechny akademické obřady, kulturní, sportovní a společenské akce realizované součástmi UJEP. Studentům ubytovaným na kolejích UJEP jsem doporučil odjezd do svých domovů a akademickým pracovníkům práci z domova,“ upřesňuje rektor Martin Balej.

Aby byla nouzová situace pracovníkům univerzity usnadněna, zajistilo vedení UJEP hlídání dětí svých zaměstnanců prostřednictvím Jazykové školy Student School, která realizuje hlídání přímo studenty ústecké univerzity. Hlídání bylo následně rozšířeno i na děti zaměstnanců Krajské zdravotní a. s.

V reakci na usnesení vlády (13. a 15. 3. 2020) předala UJEP již 17. 3. 2020 na krizový štáb Ústeckého kraje seznamy a kontakty studentů, na něž se vládní usnesení vztahují. Na UJEP se jedná o studenty oborů PF (Speciální pedagogika – intervence, Speciální pedagogika – poradenství Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika, Sociální pedagogika), FSE (Sociální práce, Řízení v sociální práci) a FZS (Všeobecná sestra).

„Krajský úřad ÚK tak má v případě potřeby možnost povolat k pracovní činnosti až 635 studentů UJEP,“ doplňuje prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Nad rámec vládního usnesení vyšla Fakulta zdravotnických studií UJEP dne 17. 3. 2020 vstříc žádosti zástupců Krajské zdravotní, a. s., o pomoc zdravotníkům v kraji, formou dobrovolnictví, také studentkami oboru Porodní asistentka. Ještě téhož dne zprostředkovala danou žádost o dobrovolnictví studentům 2. a 3. ročníku prezenční formy studijního oboru Porodní asistentka,

„Současně FZS prosbu předala také studentům 1. a 2. roku studia studijních programů Všeobecné ošetřovatelství / Ošetřovatelství, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra nebo zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole. I o jejich dobrovolnickou činnost má Krajská zdravotní eminentní zájem,“ dodává prorektora Chvátalová.

Kapacitu dobrovolníků v Ústeckém kraji se snaží doplnit také Pedagogická fakulta UJEP. Ta na svých www stránkách vystavuje výzvu pro studenty UJEP Pedagogická fakulta pomáhá – výzva dobrovolníkům.

„Snažíme se zajistit dobrovolníky zejména pro občany, kteří jsou současnou nouzovou situací limitováni pracovně nebo věkem. Město má velký zájem o naše dobrovolníky, zejména pro zajištění tzv. sousedské výpomoci. Prioritně se chceme zaměřit na pomoc seniorům a osobám v karanténě, ale také na hlídání dětí a pomoc s úkoly,“ vysvětluje děkan PF prof. PhDr. Jiří Škoda Ph.D.

Jako kontaktní funguje adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Na ni se mohou dobrovolníci „do služby“ hlásit, ale také na ni mohou potřebné osoby poptávat pomoc. Podrobnosti o tom, jak se přihlásit nebo požádat: https://www.pf.ujep.cz/cs/17365/pedagogicka-fakulta-pomaha-vyzva-dobrovolnikum

Zároveň se pod značkou PFpomáhá rozjela další aktivita, která mobilizuje švadlenky. Ačkoliv v současné době již roušky šije celé Česko, stále je jich nedostatek!

Pedagogická fakulta obdržela mnoho žádostí z oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ale také od zdravotníků z Prahy, o pomoc se šitím roušek pro zdravotnický personál. Ve výzvě PFpomáhá – šití roušek oslovuje studenty i absolventy UJEP, aby pomohli s jejich výrobou. Největší zájem projevila ústecká neonatologie.

„Dle slov zdravotníků se personál neonatologického oddělení potýká s absolutním nedostatkem ochranných pomůcek pro sebe i maminky novorozenců, které trpí, díky nemožnosti ochrany, odloučením od svých narozených potomků,“ vysvětluje proděkan PF pro rozvoj a řízení kvality PhDr. Ladislav Zilcher Ph.D.

U hlavní brány Pedagogické fakulty UJEP je umístěna poštovní schránka s nápisem PFpomáhá, kam může veřejnost roušky vkládat. Je tak zajištěno, že nedojde k přímému lidskému kontaktu. „Švadlenky“, které/kteří nemají možnost osobně roušky do schránky doručit, je mohou (hygienicky zabalené) zasílat na adresu: PFpomáhá, PF UJEP, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem.

„Pro studenty pedagogické fakulty máme navíc k dobru bonusovou motivaci. V rámci několika praktických předmětů jsme již změnili zápočtové požadavky a namísto jiných ručních činností umožňujeme za zápočet šití roušek,“ uvádí děkan prof. Jiří Škoda.

Pro ty, kteří roušek vyrobí opravdu hodně (10 a více), si fakulta také připravila drobné věcné dary.

Více na: https://www.pf.ujep.cz/cs/17393/pfpomaha-siti-rousek

Katedry biologie a chemie a Ústecké materiálové centrum Přírodovědecké fakulty UJEP zareagovaly zase na kritický nedostatek účinné dezinfekce ve zdravotnických zařízeních kraje. Fakulta uvolnila ze svých laboratoří chemikálie a namíchala dezinfekci s isopropanolem pro okamžitou spotřebu Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

Přírodovědecká fakulta se snaží zajistit další chemikálie, aby laboratoře mohly v produkci dezinfekce pokračovat. Na svých www stránkách vyzývá všechny, kdo by pro přípravu a míchání dezinfekce mohli dodat větší množství isopropanolu: https://prf.ujep.cz/cs/5471/prirodovedecka-fakulta-pomaha