Genetici ze Zahradnické fakulty v Lednici získali nové přístroje a vybavení

Navazují ve své práci na odkaz Gregora Johana Mendela, nyní mají k dispozici špičkové vybavení, o kterém se zakladateli genetiky ani nesnilo. Genetici ze Zahradnické fakulty v Lednici získali nové laboratoře a přístroje za více než 17 milionů korun. Budou pomocí nich zkoumat například viry nebo bakterie rostlin. Moderní přístroje a vybavení využijí především pro řešení ochrany rostlin pro zemědělské a zahradnické účely.

Laboratoře na ústavu Mendeleum spojí molekulárně genetické disciplíny s různými vědeckými účely. Laboratoře jsou navrženy tak, aby splňovaly multidisciplinární požadavky a mohly tak odpovědět na vědecké hypotézy z různých oborů.

 „Nejvýznamnější částí je část fytopatologická, tedy ochrana rostlin. Pomocí nových přístrojů budeme řešit otázky virologických, bakteriologických a mykologických směrů, jako jsou například interakce patogenu a hostitele. Pochopení těchto základních principů lze pak využít k výzkumu ochrany rostlin,“ uvedl Aleš Eichmeier z Mendelea - Ústavu genetiky Zahradnické fakulty MENDELU.

 Laboratoře jsou vybavené mikroskopy, sekvenátory DNA či pokročilými přístroji, které v reálném čase umí měřit a kvantifikovat množství nárůstu konkrétní DNA ve vzorku. „Tyto přístroje se hodí k sekvenování, tj. určování pořadí nukleotidů, malých genomů jako mají viry či bakterie nebo k sekvenování environmentálních vzorků, ze kterých je možné určit přítomné druhy mikroorganismů,“ uvedl vědec. Moderní technika je podle něj nezbytná k produkci kvalitních vědeckých výsledků. V laboratořích budou také kultivační prostory pro mikroorganismy a pro jejich uchování. Financování pochází ze strukturálních fondů EU - OP VVV Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa Mendelovy univerzity v Brně.