Univerzita Hradec Králové opět pomáhá. Její počítače poslouží dětem při distančním vzdělávání

Do dobrovolnické činnosti se v rámci tzv. první vlny zapojily desítky dobrovolníků z Univerzity Hradec Králové (UHK). Studenti pomáhali v domovech pro seniory, pečovali o děti zdravotníků a vyráběli ochranné obličejové štíty. To ale není jediná forma pomoci – v těchto dnech se univerzita rozhodla darovat potřebným rodinám méně využívané počítače. Pomoct mají zejména dětem v distanční výuce.

„Tuto aktivitu koordinuje královéhradecký spolek Mluvme spolu, kterému formálně počítače darujeme. Oni následně PC sestavy kompletují a distribuují tam, kde je třeba. Mnoho lidí možná ani netuší, jak složitě zejména matky samoživitelky zápasí s finanční situací, která jim neumožňuje zajištění techniky pro distanční vzdělávání pro jejich děti. Naším úkolem je jim pomoci,“ říká prorektorka UHK pro strategii a rozvoj Pavlína Springerová.

V minulém týdnu tak UHK darovala na čtyři desítky počítačů, další se připravují. Jako málo využívané je vyřadila Fakulta informatiky a managementu a Přírodovědecká fakulta UHK. „Další notebooky v následujícím období chystá stejným způsobem věnovat i Filozofická fakulta UHK, zamíří od nás pravděpodobně do dětských domovů,“ přidává se děkan FF UHK Jan Prouza. „Cílem je samozřejmě zabránit prohlubování vzdělávací propasti dané socio-ekonomickou nerovností v současné společnosti zatížené koronavirovou pandemií. Vedle darovaných počítačů univerzita opět vyzvala studenty, aby pomáhali, kde mohou. První vlnu jsme zvládli dobře a my jsme opět připraveni pomáhat i nyní,“ doplňuje rektor UHK Kamil Kuča.