Vyhrát jedinečný vůz lze i v akademickém prostoru

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., spolu s Hyundai Motor Czech, s. r. o., vyhlásila v druhé polovině roku 2020 pro studenty vysokých škol 1. ročník soutěže, která hledala nejlepší nápad, jak posunout elektro mobilitu, a konkrétně model KONA Electric, ještě o něco dál. Návrhy mohly směřovat do oblasti designu, materiálu, konektivity, spotřeby, dojezdu, ale také cílit na jednotlivý prvek, technologii či celkovou podobu vozu.

Cena byla lákavá, samotný vůz KONA Electric, který mohli studenti vyhrát pro svoji vysokou školu ke studijním účelům.

Tým UJEP, North Bohemia Engineers (NBE), vypracoval koncept „Chytré garáže“, který se porotě natolik líbil, že mu dala bodové ohodnocení pro příčku nejvyšší, kde se umístil společně s návrhem studentů z Fakulty strojního inženýrství VUT Brno.

„Hlavním cílem našeho projektu bylo zlepšování podpůrných služeb pro elektromobilitu se zaměřením na konkrétní vůz – Hyundai Kona Electric. Vyšli jsme z logického spojení elektromobility s produkcí elektrické energie solárními systémy a zacílili na vývoj uceleného systému zahrnujícího fotovoltaickou elektrárnu s akumulací a softwarem pro řízení nabíjení a uskladňování energie. Tak vznikla tzv. Chytrá garáž,“ říká odborný garant týmu Ing. Jaromír Cais, Ph.D., vědecký pracovník FSI.

Koncept Chytré garáže je založen na vytvoření prostoru pro „ustájení“ elektromobilu v době jeho nečinnosti, kdy využije solárních panelů na střeše objektu pro dobití akumulátorů elektromobilu. Samotné dobití bude realizováno systémem automatického připojení ke zdroji tak, aby řidič nemusel pro dobíjení vyvinout žádnou vlastní aktivitu. Elektrickou energii získanou z fotovoltaických panelů je možno využít, kromě dobíjení elektromobilu, např. pro předehřev vozu nebo pro pokrytí běžné spotřeby domácnosti.

„Vybavení garáže také umožňuje propojení s chytrými zařízeními, a majitel vozu tak může kontinuálně sledovat stav dobíjení svého vozu, dále provádět aktualizaci softwaru vozu, nahrávání hudby či jiných aplikací do softwaru vozu apod.,“ dodává Jaromír Cais.

Vůz Hyundai Kona Electric již Fakulta strojního inženýrství UJEP převzala a v současné době jsou rozpracovány další myšlenky Chytré garáže korespondující se současným trendem energetické strategie EU. Je to například variabilita systému, která by měla uspokojit požadavky nejrůznějších typů zákazníků, či realizace garáže na „zelené louce“, což otevírá prostor pro designová a trendy řešení vycházející z myšlenek zelené mobility.