Petr Kulhánek z Fakulty elektrotechnické ČVUT získal Cenu ministra školství za vynikající vzdělávací činnost

Mezi pěti letošními laureáty Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole je teoretický fyzik prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., z Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v Praze.

Profesor Kulhánek, který působí na katedře fyziky FEL, vytvořil za nouzového stavu ucelený soubor online kurzů věnovaných fyzice zejména pro první ročníky, které samotné jenom na YouTube kanálu @CVUTFEL mají přes 60 000 zhlédnutí. Současně prostřednictvím spolku Aldebaran propaguje astrofyziku a fyziku plazmatu nejen mezi studenty ČVUT. Je autorem pěti vysokoškolských učebnic. Dlouhých 19 let řídí vydávání online časopisu Aldebaran bulletin s novinkami z fyziky a techniky a organizuje studentské návštěvy významných světových vědeckých pracovišť.

V posledních třech letech se jeho přednášky a mediální vystoupení staly vysoce vyhledávanými. Jeho popularizační přednášky sledují desetitisíce zájemců o vědu a techniku. Jen za poslední rok lze na YouTube profilu FEL nalézt více než 40 videí pokrývajících nejen kurzy fyziky na Fakultě elektrotechnické, ale i jeho další přednášky. Podchytit všechny přednášky a televizní vystoupení je téměř nemožné; jen na půdě FEL jich za své působení přednesl tisíce a jen zlomek z nich je zaznamenaných. Patří mezi první, kteří na FEL ČVUT svolili se záznamem svých přednášek a jejich poskytnutím široké veřejnosti; za posledních 5 let tak FEL do světa vypustila ke 30 uceleným kurzům a některé z nich jsou velmi vhodné i pro středoškoláky.

„Tato zkušenost umožnila prof. Kulhánkovi poskytnout během vzdálené výuky vynucené pandemií širokou podporu studentům. Jeho přístup v době vzdáleného studia byl pro studenty prvního ročníku naší fakulty klíčový pro úspěšné zvládnutí obtížné látky a adaptace na nároky vysokoškolského studia. S ohledem na počet zhlédnutí jeho kurzu Fyziky 1 je zjevné, že jeho přednášky sledují i studenti jiných fakult,“ uvedl k přínosu prof. Kulhánka děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Petr Páta.

Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti. Vzhledem k aktuálním výzvám způsobeným pandemií covid-19, které před vysokoškolskými učiteli stojí, jako je distanční výuka a distanční ověřování výsledků učení, bylo cílem ceny rovněž upozornit na příklady vynikajícího zvládnutí těchto výzev.

Další informace o ceně, jejím statutu a dalších laureátech najdete prostřednictvím odkazu https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/cena-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-za-vynikajici

prof. Kulhánek – Fyzika 1:

přednášky prof. Kulhánka: