Kolem EU panuje stále hodně mýtů a polopravd. O nápravu se snaží Euforka

Už za pár dní, od 1. července, bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie. Kolem EU ale panuje stále hodně mýtů, polopravd i dezinformací. O to, aby se lidé v mediální smršti neztratili a mohli si na základě ověřených informací udělat vlastní názor, se snaží už několik let Euforka. Sdružuje vysokoškolské studenty, kterým není jedno, v jakém světě žijí. 

„Ceníme si toho, že jsme součástí společnosti a kultury, na kterou můžeme a chceme být hrdí. Nebaví nás pasivní, uražená či odstrčená pozice. Máme chuť i energii na to, aby se naše země a naše generace staly sebevědomými hráči na evropském a světovém hřišti. Nevnucujeme názor, přinášíme informaci. A jsme odhodláni komunikovat s lehkostí a úsměvem,“ tak anoncuje sama sebe na svém webu Euforka, jejíž vznik iniciovala v roce 2019 právě UP a k níž se přihlásily na dvě desítky tuzemských vysokých škol. Jejím koordinátorem je doktorand Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci David Broul.

Kdo dnes tvoří tým Euforky?
Tým vždy tvořili a nadále tvoří vysokoškolské studentky a studenti. V současnosti je nás šest, čtyři jsme z Univerzity Palackého a dvě studentky jsou z Univerzity Hradec Králové.

Z jakých oborů se rekrutujete?
Studentky a studenti se rekrutují převážně z politologických oborů, mezinárodních vztahů a evropských studií, ale měli jsme a máme mezi sebou rovněž kolegyně a kolegy z mediálních studií a žurnalistiky.

Euforku dali před pár lety dohromady lidé z prostředí vysokých škol, kteří chtěli nabídnout veřejnosti ověřené informace o EU a agendě s ní související. Iniciativa vzešla z Olomouce. Změnila se nějak ta náplň?
Pozornost Euforky se přesunula na dění v Evropě jako takové a válka na Ukrajině ukázala výhodu tohoto modelu: v prvních týdnech konfliktu jsme se mohli věnovat dění na Ukrajině, aniž bychom museli měnit tematický záběr projektu. Agenda EU a sdílení ověřených informací ze struktur unie ale i nadále tvoří páteř Euforky.

S jakými nejčastějšími euromýty se potýkáte?
Především se snažíme euromýtům předcházet tím, že informujeme o dění v EU pravdivě a zároveň objektivně, kriticky. Dáváme přednost pozitivním zprávám, kterým se česká mainstreamová média zpravidla nevěnují, a s jejich pomocí se snažíme lidem zprostředkovat pochopení fungování a činnosti unijních institucí. Ale i pozitivní zpráva mívá svou negativní stránku a tu se nepokoušíme zamlčet. Tím se snažíme už předem vyrazit z ruky případným šiřitelům dezinformací jejich zbraň. Ačkoliv momentálně nepoužíváme model přímého vyvracení dezinformací v prostoru, v minulosti takové snahy v určitých vlnách proběhly a na podzim se chystáme toto úsilí opět zvednout a znovu naplno vyvrátit některé z notoricky, ale i méně známých euromýtů, které se tu a tam objeví.

Odkud čerpáte zdroje? Podle jakého klíče vybíráte a sdílíte informace?
Zprávy o dění v EU, o kterém česká mainstreamová média spíše neinformují, nejčastěji čerpáme z newsletterů a oficiálních webových stránek unijních institucí a zastupitelských úřadů. Ale i český mainstream je velmi nápomocný! Zpravidla nám tak nejvíce slouží delší analytické články a komentáře z veřejnoprávních médií nebo zpravodajských serverů, jako např. z Aktuálně.cz, Hospodářských novin nebo Seznam Zpráv. A nemohu pominout zahraniční média, Reuters, BBC, The Guardian… Snažíme se čerpat z více zdrojů, informace ověřujeme. Příspěvky pak volíme podle data zveřejnění – hledáme různá výročí, významné evropské dny, které je vhodné si připomenout; dále podle aktuálnosti tématu – někdy má zkrátka aktuální téma přednost před zajímavým výročím (ale i to se snažíme, pokud možno, v příspěvku vzpomenout). A v neposlední řadě zařazujeme příspěvky i podle chuti autorů – někdy započneme v určitý den v týdnu seriál (zážitky z Erasmu, místa UNESCO), který pak týden, co týden pokračuje, jindy zveřejníme to, s čím zrovna kolegyně nebo kolega přijde a je to zajímavé, vztahuje se to k Evropě.

Jaké informace je podle vás v současnosti aktuální sdílet?
Jednoznačně cokoliv na podporu Ukrajiny, aby zájem o ní neupadl, a zprávy o českém předsednictví v Radě EU, protože se jedná o nejvýznamnější událost pro Česko v rámci EU v této dekádě.

Jaká témata vás zajímají?
Především témata, která aktuálně rezonují na úrovni EU: Ukrajina, české předsednictví v Radě EU, ochrana životního prostředí, diverzifikace energetických zdrojů, ale i evropská kultura a dobré příklady přeshraniční spolupráce evropských států. Pěkná témata nabízejí úspěchy Čechů v evropském prostoru, ty sdílíme obzvlášť rádi.

Chystáte nějaké novinky?
Ano, chystáme se rozšířit audiovizuální obsah, takže naši věrní – a budoucí věrní – fanoušci se mohou těšit na více videí, a to už tyto prázdniny. Nechceme zatím více prozrazovat, ale zaměříme se jak na cestování po Evropě, tak na předsednictví. Spolu s tím chceme rozšířit paletu originálních rozhovorů na témata spjatá s Evropou, se kterými jsme začali na jaře. A na podzim nás čeká velká akce spjatá právě s uváděním euromýtů na pravou míru, na jejíž přípravě spolupracuje několik vysokých škol včetně Univerzity Palackého. Určitě je na co se těšit.

Více o Euforce: web, FB, Instagram