Rok 2019 bude pro Evropu i univerzity přelomový

V roce 2019 přivítá EU nové vedení, čeká ji závěrečná kapitola brexitu a stanoví pravidla pro své nové výzkumné a vzdělávací programy. Současně budou evropské univerzity pociťovat dopad nových technologií, početnější a různorodější populace studentů, omezení akademických svobod a nových možností pro vzdělávání a výuku: to vše bude zásadním způsobem ovlivňovat jejich dlouhodobé příležitosti a stavět před ně výzvy.

Na celoevropské scéně se Británie chystá na konci března vystoupit z EU a zatím není jasné, zda se oběma stranám do té doby podaří uzavřít dohodu. Spolupráce v oblasti výzkumu a vzdělávání je tak stále ponechána v nejistotě.

Současně bude vrcholit vyjednávání o příštím dlouhodobém rozpočtu EU. Pokud vše půjde tak, jak si Evropská komise představuje, uzavře se na jaře otázka evropských programů, kam patří i Horizon Europe a Erasmus. Je nicméně možné, že se jednání protáhnou do dalších dvou důležitých událostí: voleb do evropského parlamentu na konci května a nástupu nové Evropské komise do úřadu, který pravděpodobně proběhne na podzim.

Co se týče evropských univerzit, Evropská univerzitní asociace (EUA) upřímně doufá, že univerzity budou podporovat společenskou debatu a vtáhnou do ní i občany. EUA se bude spolu s několika národními konferencemi rektorů aktivně účastnit kampaní a žádat kandidáty, aby objasnili svůj postoj k evropské univerzitní politice. K nové komisi pak lze říci to, že změna vedení s sebou přináší i změnu priorit. EU bude mít nové komisaře s novou představou o výzkumu, vzdělávání a inovacích i o směřování Evropy obecně.

Zároveň budou univerzity hrát aktivní roli ve společnosti a řešit otázku zlepšování vzdělávání a výuky jako jeden z důležitých bodů programu. Budou se muset vypořádat s početnější a různorodější populací studentů, změnami na trhu práce a nutností vytvořit zásady pro diverzitu a začlenění.

Zásadním faktorem přitom budou technologie, které jsou příčinou mnoha změn. Probíhající digitální transformace přináší nové příležitosti pro vzdělávání a výuku, výzkum a inovace i řízení institucí. Univerzity tak mají příležitost sehrát ústřední roli v utváření inovací a pomoci společnosti zajistit udržitelnou budoucnost.

Vzhledem k tlaku, který je stále častěji vyvíjen na akademiky i studenty po celém světě, budou důležitým bodem programu také akademické svobody a institucionální autonomie. Těsně před Novým rokem zaznamenala EU historicky první případ, kdy byla zákonně založená univerzita – Středoevropská univerzita (CEU) v Maďarsku – nucena opustit svou zemi.

Pro EUA jako organizaci bude rok 2019 velice důležitý: proběhne totiž volba nového prezidenta a pěti nových členů představenstva. Hlasování proběhne v dubnu na valném shromáždění EUA v rámci výroční konference v Paříži. Podrobnosti o kandidátech si můžete přečíst tady.

Přeloženo se svolením autorky i Evropské asociace univerzit, celý text v angličtině naleznete zde./ Republishing agreed with the author and the European University Association. You find the original text here