Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové slaví 30. narozeniny

Na den přesně před třiceti lety vznikla Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Ve svém prvním akademickém roce 1993/94 přijala 78 studentů v oborech obecná informatika, informační systémy a rekreační sport. Nyní má 8 930 absolventů.

FIM UHK, původním názvem Fakulta řízení a informační technologie VŠP v Hradci Králové, byla založena dne 15. února 1993. Vše ale začalo již mnohem dříve. Už v roce 1986 se na sesterské Pedagogické fakultě založené roku 1959 začala vyučovat učitelská specializace informatika pro 5. – 12. ročník. V tu dobu se pracovalo na studijních plánech a sylabech předmětů bakalářského studia oborů obecná a aplikovaná informatika, které ještě pod hlavičkou PdF byly otevřeny již v akademickém roce 1991/92.

Postupně se katedra informatiky rozrůstala, přicházeli další akademičtí pracovníci a původní plány byly rozšířeny i o manažerské obory, zprvu do oblasti cestovního ruchu, později finančního managementu. V současné době nabízí druhá nejstarší fakulta Univerzity Hradec Králové studium v oborech Aplikovaná informatika, Informační management, Ekonomika a management, Management cestovního ruchu a poměrně nově také Datovou vědu. 

Fakulta se v roce 2008 přesunula z původní budovy na náměstí Svobody do moderního kampusu Na Soutoku. Prostřední objekt na náměstí Václava Havla je snadno identifikovatelný z dálky díky univerzitnímu logu ve tvaru závorky na cihlové fasádě. FIMka, jak ji mnozí nazývají, neustále zvelebuje a rekonstruuje své prostory. Nedávno dokonce otevřela esportovou učebnu, která je teprve druhou místností tohoto typu v České republice. Plně k dispozici je nejen studentům, ale také fakultnímu týmu FIM Ducks, který fakultu aktivně reprezentuje na gamingových zápasech a pyšní se například dvojnásobným titulem Akademičtí mistři ČR. 

Vzhledem ke své velikosti – FIM UHK má momentálně přibližně 1 600 studujících, 94 akademických a 19 administrativních pracovníků - klade důraz na individuální přístup, poskytuje přátelské prostředí a zaměřuje se mimo jiné na aktivní spolupráci s firmami. Každoročně tak přispěje k uplatnění svých studentů, kterým velmi ochotně pomáhá s rozjezdem kariéry. Z úspěšných absolventů můžeme jmenovat Lubo Smida, zakladatele kalifornské technologické společnosti STRV, kterého v roce 2016 zařadil časopis Forbes na seznam nejvýznamnějších podnikatelských osobností mladších 30 let. Jana Pilbauera, někdejšího ředitele sekce platebního styku České národní banky, nyní generálního ředitele BankservAfrica nebo Evu Vrabcovou Nývltovou, úspěšnou českou atletku a bývalou reprezentantku v běhu na lyžích.

Spoustu energie investuje také do internacionalizace. Fakulta spolupracuje s více než 100 univerzitami po celém světě a své studenty v zahraničních výjezdech náležitě podporuje. Sám současný děkan profesor Josef Hynek během svého působení na FIM UHK studoval rok na University of Hull v Anglii. „Musíme si naši mezinárodnost uchovat. Jsme v Hradci Králové, ale velmi rádi posíláme studenty po celém světě od Hong Kongu po Floridu a samozřejmě studenty z přátelských institucí zase vítáme u nás,“ uvádí. FIMka dlouhodobě z vlastních prostředků poskytuje stipendia studentům ze zemí postižených válkou, živelnými katastrofami nebo politickými represemi. Své absolventy má proto nyní i v Iráku, Kambodži, Bělorusku, Pákistánu nebo na Srí Lance. 

Od minulého roku navíc fakulta nabízí možnost studia formou tzv. virtuální mobility. Jedná se o vzdělávací platformu s názvem Coursera. Tato nabídka virtuálního studia zpřístupňuje více než 9000 online kurzů univerzit a společností z celého světa a vybírat je možné z širokého spektra oborů. Fakulta informatiky a managementu UHK je prozatím jediným českým partnerem, který nabízí možnost studovat z pohodlí domova například na Stanfordu, na University of Colorado, University of Michigan, Vanderbilt University či na australské Macquarie University. Své zastoupení mají také kurzy od mezinárodních společností jako Google, IBM nebo Oracle.  

„Musíme na fakultě zachovat kvalitu výuky a s tím spojenou kolegialitu a komunikativnost. Měli bychom vycházet z toho, že jsme business fakulta silně zaměřená na informační technologie, a měli bychom i nadále budovat vztahy s podniky, firmami a institucemi a v neposlední řadě stále rozšiřovat naši internacionalitu. Když se nám podaří tyto tři aspekty udržet, věřím, že naše fakulta bude i příštích třicet let úspěšná,“ uzavírá profesor Josef Hynek.