Prezident podepsal jmenovací dekrety nových profesorů

Prezident Miloš Zeman dnes podepsal jmenovací dekrety 86 nových profesorů, které navrhly vědecké a umělecké rady vysokých škol. Uvedl to na webových stránkách Hradu tiskový mluvčí Jiří Ovčáček. Jmenovací dekrety by novým profesorům měl předat ministr školství. 

Seznam nových profesorů: 

Akademie múzických umění v Praze

doc. PhDr. David EBEN, Ph.D.
pro obor: Hudební umění se zaměřením Hudební teorie

doc. Mgr. Juraj JAKUBISKO
pro obor: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média se zaměřením Režie

doc. MgA. František MALÝ
pro obor: Hudební umění se zaměřením Klavír

Akademie výtvarných umění v Praze

doc. PhDr. Zbyněk JANÁČEK
pro obor: Výtvarné umění se zaměřením Volné umění

Česká zemědělská univerzita v Praze

doc. Ing. Lukáš ČECHURA, Ph.D.
pro obor: Odvětvová ekonomika a management

doc. Ing. Václav HEJNÁK, Ph.D.
pro obor: Obecná produkce rostlinná

doc. Ing. Lukáš KALOUS, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná zoologie

doc. PhDr. Michal LOŠŤÁK, Ph.D.
pro obor: Management

doc. RNDr. Irena VALTEROVÁ, CSc.
pro obor: Tropické zemědělství a ekologie

České vysoké učení technické v Praze

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr HÁJEK
pro obor: Architektura

doc. Ing. Martin JIRÁNEK, CSc.
pro obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů

doc. Ing. arch. Michal KOHOUT
pro obor: Architektura

doc. Ing. arch. Roman KOUCKÝ
pro obor: Architektura

doc. Ing. Václav PAPEŽ, CSc.
pro obor: Materiály a technologie pro elektrotechniku

doc. Ing. Jaroslav POLLERT, Ph.D.
pro obor: Vodní hospodářství a vodní stavby

doc. Ing. Ondřej PŘIBYL, Ph.D.
pro obor: Inženýrská informatika v dopravě a spojích

doc. Ing. Václav TALHOFER, CSc.
pro obor: Geodézie a kartografie

doc. Dr. Ing. Martin VRŇATA
pro obor: Měřicí technika

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

doc. Ing. Martin KVÁČ, Ph.D.
pro obor: Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat

doc. PhDr. Jiří PELÁN, Ph.D.
pro obor: Dějiny novější české literatury

Masarykova univerzita

doc. MUDr. Martin HUSER, Ph.D.
pro obor: Gynekologie a porodnictví

doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr.
pro obor: Trestní právo

doc. PhDr. Lubomír KOPEČEK, Ph.D.
pro obor: Politologie

doc. Mgr. Vít KUDRLE, Ph.D.
pro obor: Fyzika plazmatu

doc. PhDr. Karel PALA, CSc.
pro obor: Informatika

doc. Ing. Vladimír ŠINDELÁŘ, Ph.D.
pro obor: Organická chemie

doc. RNDr. Libuše TRNKOVÁ, CSc.
pro obor: Fyzikální chemie

doc. Mgr. Petr VAŠINA, Ph.D.
pro obor: Fyzika plazmatu

doc. RNDr. Milan VITURKA, CSc.
pro obor: Hospodářská politika

doc. RNDr. Jan VONDRÁČEK, Ph.D.
pro obor: Fyziologie živočichů

Mendelova univerzita v Brně

doc. Ing. David ZAPLETAL, Ph.D.
pro obor: Obecná a speciální zootechnika

Ostravská univerzita

doc. PaedDr. Oldřich CHYTIL, Ph.D.
pro obor: Sociální práce

Slezská univerzita v Opavě

dr hab. Janusz Andrzej BRZDĘK, dr
pro obor: Matematika – Matematická analýza

Technická univerzita v Liberci

doc. Ing. Karel FRAŇA, Ph.D.
pro obor: Konstrukce strojů a zařízení

Univerzita Hradec Králové

doc. PhDr. Ondřej FELCMAN, CSc.
pro obor: České a československé dějiny

doc. Ing. Ondřej KREJCAR, Ph.D.
pro obor: Systémové inženýrství a informatika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

doc. PhDr. Bogusław CZECHOWICZ, dr
pro obor: České dějiny

Univerzita Karlova

doc. PharmDr. Martin BERÁNEK, Ph.D.
pro obor: Klinická biochemie

doc. RNDr. Jaroslav BRŮŽEK, CSc.
pro obor: Antropologie

doc. MUDr. Ondřej CINEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie

doc. MUDr. Marie ČERNÁ, CSc.
pro obor: Lékařská biologie

doc. MUDr. Pavel DŘEVÍNEK, Ph.D.
pro obor: Lékařská mikrobiologie

doc. Roman HORVÁTH, MA, Ph.D.
pro obor: Ekonomické teorie

doc. Mgr. Pavel HOŠEK, Th.D.
pro obor: Evangelická teologie

doc. RNDr. Ondřej KALENDA, Ph.D.
pro obor: Matematika - matematická analýza

doc. RNDr. Marian KARLICKÝ, DrSc.
pro obor: Astronomie a astrofyzika

doc. Ing. Stanislav KMOCH, CSc.
pro obor: Lékařská biologie a genetika

doc. Mgr. Lukáš KRATOCHVÍL, Ph.D.
pro obor: Ekologie

doc. JUDr. Jan KYSELA, Ph.D.
pro obor: Ústavní právo a státověda

doc. RNDr. Jakub LANGHAMMER, Ph.D.
pro obor: Fyzická geografie

doc. MUDr. Ladislav MACHALA, Ph.D.
pro obor: Infekční nemoci

doc. RNDr. Michal MERGL, CSc.
pro obor: Geologie

doc. RNDr. Peter MIKUŠ, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie

doc. PharmDr. Petr NACHTIGAL, Ph.D.
pro obor: Histologie a embryologie

doc. PhDr. Zdeněk R. NEŠPOR, Ph.D.
pro obor: Sociální a kulturní antropologie

doc. Mgr. Ondřej PILNÝ, Ph.D.
pro obor: Anglická a americká literatura

doc. MUDr. Zdeněk ŠUMNÍK, Ph.D.
pro obor: Pediatrie

doc. Ing. Petr TŮMA, Dr.
pro obor: Informatika – softwarové systémy

doc. PharmDr. Kateřina VÁVROVÁ, Ph.D.
pro obor: Farmaceutická chemie

doc. RNDr. Vít VILÍMEK, CSc.
pro obor: Fyzická geografie

Univerzita Palackého v Olomouci

doc. MUDr. Milan GRUNDMANN, CSc.
pro obor: Lékařská farmakologie

doc. RNDr. Erika HALAŠOVÁ, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie

doc. Mgr. Jaroslav ŘEHÁČEK, Ph.D.
pro obor: Optika a optoelektronika

Univerzita Pardubice

doc. Ing. Libor ČAPEK, Ph.D.
pro obor: Fyzikální chemie

doc. Ing. Vladimír SEDLAŘÍK, Ph.D.
pro obor: Technologie organických látek

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

doc. Ing. Ján PITEĽ, Ph.D.
pro obor: Řízení strojů a procesů

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

doc. PharmDr. Petr BABULA, Ph.D.
pro obor: Farmakognozie

doc. MVDr. Pavel ŠIROKÝ, Ph.D.
pro obor: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Marian MARSCHALKO, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná geologie

doc. Ing. Stanislav MIŠÁK, Ph.D.
pro obor: Elektrické stroje, přístroje a pohony

doc. Ing. Petr SKUPIEN, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná geologie

doc. Ing. Emília ZIMKOVÁ, Ph.D.
pro obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D.
pro obor: Podniková ekonomika a management

doc. Ing. Zdeněk CHYTIL, CSc.
pro obor: Ekonomie

doc. Ing. Danuše NERUDOVÁ, Ph.D.
pro obor: Finance

doc. Ing. Erika PASTORÁKOVÁ, PhD.
pro obor: Hospodářská politika

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

doc. Ing. Radek CIBULKA, Ph.D.
pro obor: Organická chemie

doc. Ing. Richard HRABAL, CSc.
pro obor: Biochemie

doc. Ing. Pavel KOTRBA, Ph.D.
pro obor: Mikrobiologie

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

doc. akademický sochař Rony PLESL
pro obor: Architektura a design

Vysoké učení technické v Brně

doc. Ing. Miroslav BAJER, CSc.
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby

doc. Ing. Dipl.-Ing. Martin DRAHANSKÝ, Ph.D.
pro obor: Výpočetní technika a informatika

doc. RNDr. Radek KUČERA, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná matematika

doc. Ing. Jiří MIŠUREC, CSc.
pro obor: Teleinformatika

doc. RNDr. Jiří SOPOUŠEK, CSc.
pro obor: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů

doc. Ing. Michal VESELÝ, CSc.
pro obor: Fyzikální chemie

Zdroj: www.hrad.cz