Konference Hodnocení kvality vysokých škol se ve svém 23. ročníku zaměří na institucionální akreditace

Již 23. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol (HKVŠ) se v Telči koná od 25. do 26. května, letos ponese podtitul Reflexe zkušeností s fungováním (nejen) institucionální akreditace. 

Dvoudenní konferenci pořádá Masarykova univerzita ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Univerzitou Palackého, Centrem pro studium vysokého školství, Národním akreditačním úřadem (NAÚ) a magazínem vysokých škol Universitas.

„Letošní téma je zaměřeno na zkušenosti s fungováním vnitřních systémů zajišťování kvality vzdělávací činnosti, s fungováním institucionální akreditace a obecněji s hodnocením kvality při schvalování a uskutečňování studijních programů. Od novely ZVŠ uběhlo téměř šest let, pět let od okamžiku, kdy Národní akreditační úřad udělil první institucionální akreditace (na jaře 2018 pražské Univerzitě Karlově a brněnské Masarykově univerzitě, v létě pak olomoucké Univerzitě Palackého), je tedy namístě sdílet žitou praxi a vést diskuzi o dalším směřování,“ vysvětluje Kateřina Oleksíková, ředitelka pro kvalitu z Masarykovy univerzity.

„Ve čtvrtečním úvodním bloku se budeme věnovat tématu z perspektivy rad pro vnitřní hodnocení, kdy v panelové diskuzi předsedů či výkonných místopředsedů chceme otevřít a diskutovat nejen, co funguje a co se daří, ale právě sdílet i případné nedostatky či záludnosti systémů zajišťování kvality, které se na různých vysokých školách jistě vyvíjely ne zcela identicky,“ dodává Oleksíková. 

V dalším bloku dostanou prostor zástupci a zástupkyně studujících, neboť právě jejich role je podle pořadatelů konference ve fungujících systémech zajišťování kvality naprosto zásadní. Tento blok otevře prezentace hosta ze Slovenska Bálinta Lovásze, člena Rady Slovenské akreditační agentury pro vysoké školství. 

„V poslední době vnímáme snahu úřadu i Bálinta Lovásze osobně pracovat se studujícími: zapojují české studující do hodnocení tamních programů a institucí a především se jim podařilo zorganizovat zajímavý průzkum o studijních programech Akademická čtvrthodinka, který se jim povedlo dostat do médií, i získat podporu prezidentky,“ popisuje Oleksíková.

Čtvrteční program zakončí pod taktovkou NAÚ blok nazvaný Systémová motivace akademických pracovníků pro pedagogický rozvoj a kvalitu výuky. NAÚ naváže na to, co zaznělo na konci března v Ostravě na konferenci o kvalitě výuky a pedagogických kompetencích.

Páteční program se bude věnovat detailněji možnostem distančnosti ve studijních programech. „V podstatě zasadí do kontextu výstupy centralizovaných rozvojových projektů cílených v letech 2021 a 2022 na téma nastavení standardů distančního způsobu výuky. Prostor bude věnován také možnostem IT podpory vnitřních systémů zajišťování kvality,“ doplňuje ředitelka pro kvalitu MU. 

Letošní ročník proběhne prezenčně. Kapacita míst je omezena a je potřeba se registrovat na stránkách HKVŠ, kde je i více informací o konferenci a podrobný program. 

Pro nepřítomné zájemce a zájemkyně budou organizátoři jednotlivé příspěvky natáčet a po skončení akce umístí videa na konferenční web.