Nový web Bezpečná MENDELU pomůže řešit nevhodné chování, zaměří se i na prevenci

Mendelova univerzitě v Brně spustila nové stránky Bezpečná MENDELU, které na jednom místě přehledně shrnují opatření pro prevenci i řešení nevhodného chování na univerzitě. Studujícím i zaměstnancům a zaměstnankyním pomůže web identifikovat šikanu nebo sexuální obtěžování. Zároveň zde najdou návody, jak situaci řešit, i na koho se v případě problému obrátit.

„Mendelova univerzita v Brně považuje bezpečné studijní a pracovní prostředí za jednu z klíčových priorit. Sexuální obtěžování, stejně jako šikanu či jiné nevhodné chování na půdě univerzity netolerujeme a zasazujeme se o zdravé a férové prostředí,“ uvedla Lea Kubíčková, prorektorka pro personální rozvoj a vnitřní komunikaci.

Na nových webových stránkách Bezpečná MENDELU najdou studenti i zaměstnanci shrnutí komplexních informací, které se týkají řešení nevhodného chování. „Naleznou zde informace, co dělat, pokud se stanou obětí či svědkem nevhodného chování. Je zde popsán postup řešení těchto situací, kontakt na osoby, které mohou pomoci situaci řešit. A akcent je také kladen na prevenci, takže se například mohou dozvědět, na co si dát pozor a jak jednat, aby jejich jednání druhá strana nevnímala jako šikanu nebo obtěžování,“ přiblížila prorektorka.

Webové stránky existují jak v české, tak anglické verzi. Univerzita plánuje i informační kampaň #bezpecnamendelu.

„Věřím, že se nám společně podaří udržet zdravé a férové prostředí a že se všichni na MENDELU budeme cítit bezpečně,“ doplnila Kubíčková.