AMU vybavila své budovy přístroji k laické resuscitaci

Akademie múzických umění v Praze vybavila všechny své budovy automatickými externími defibrilátory (AED). AMU je nyní připravena na krajní, život ohrožující situace, ke kterým ale, jak doufá, nikdy nedojde.

Zájemci z řad zaměstnanců celé AMU již prošli kurzem první pomoci „4hodiny pro život“, který byl realizován společně s Oblastním spolkem Červeného kříže Praha 1; nyní byli proškoleni na ovládání AED. 

Na Filmové a televizní fakultě AMU byl AED umístěn již v roce 2019. Nyní bylo dokoupeno dalších šest automatických externích defibrilátorů, které budou k dispozici v kampusu rektorátu a Hudební a taneční fakulty na Malostranském náměstí, dále na Divadelní fakultě, ve Studiu FAMU, Koleji Hradební, v Učebním a výcvikovém středisku AMU v Poněšicích a na pracovišti v Berouně. Všechny AMU defibrilátory budou zaregistrovány v aplikaci Záchranka (https://www.zachrankaapp.cz/), která je propojena se Zdravotnickou záchrannou službou Praha https://www.zzshmp.cz/mapa-aed/.

„Jedním z cílů AMU je vedle vzdělávání a výzkumu v oblasti umění také snaha o to být v otevřeném, a především zodpovědném kontaktu se společností. Mezi to patří mimo jiné také dnes tolik důležitá proškolenost a připravenost na takovou krajní, a doufejme že i zcela ojedinělou situaci, kdy bude potřeba zachránit lidský život. Jsme rádi, že se AMU stane v tomto smyslu moderním a poučeným pracovištěm,“ dodává k nákupu AED rektorka AMU Ingeborg Radok Žádná.

Automatizovaný externí defibrilátor je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický výboj. AED je schopno automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými pokyny.