Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství. VŠB-TUO chystá nový program

Fakulta stavební VŠB-TUO připravuje ve spolupráci s dalšími fakultami nový studijní program: Chytré a zelené budovy v cirkulárním stavitelství. Ten se pro první studenty otevře v akademickém roce 2025/2026. 

„V současné době máme připravenou skladbu předmětů, dalším krokem je zpracování anotace jednotlivých kurzů. Ty budou za použití matematických modelů optimalizovány tak, aby byla prokázána optimální návaznost předmětů v jednotlivých semestrech a ročnících,“ vysvětluje docentka Iveta Skotnicová, která tým vede.

Na přípravách nového multioborového programu se kromě Fakulty stavební podílí také Fakulta materiálově-technologická, Ekonomická fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Fakulta bezpečnostního inženýrství. Zapojeny jsou také Institut environmentálních technologií a Výzkumné energetické centrum, obě jsou součástí Centra energetických a environmentálních technologií. „Na studijním programu se budou podílet i odborníci z firem, kteří studentům budou přednášet nebo jim zajišťovat praxe,“ dodává Skotnicová.

Skladba předmětů nového studijního programu bude zahrnovat jak klasické předměty teoretického základu, tak i předměty zaměřené na stavebnictví. Hlavním inovativním záměrem nového studijního programu je zahrnout do skladby předměty, které budou reagovat na současné a budoucí požadavky stavební praxe.

„Je potřeba reagovat i na požadavky Evropské unie, na zavádění environmentálně šetrných technologií, materiálů, prvků zelené infrastruktury a ekologických inovací ve stavebnictví. Také přechod na nízkouhlíkové a oběhové hospodářství ve stavebním sektoru bude vyžadovat kvalifikované pracovní síly se specifickými a často novými dovednostmi,“ říká Iveta Skotnicová, podle které se budou zvyšovat i požadavky na digitalizaci procesů ve stavebnictví. I proto budou mít absolventi FAST VŠB-TUO znalosti a dovednosti v oblasti umělé inteligence a virtuální reality. „Spoluúčast dalších fakult a výzkumných ústavů VŠB-TUO je pro nás velmi důležitá. Svými předměty rozšíří znalosti a praktické dovednosti našich studentů.“

Během příprav byl proveden také průzkum mezi firmami napříč Českou republikou. „Setkali jsme se s pozitivní reakcí na připravovaný studijní program. Zeptali jsme se na názor také absolventů bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FAST. Vyplynulo z toho, že mnohé stavební firmy dnes očekávají od svých zaměstnanců nejen kvalitní stavební základy, ale i znalosti nových technologií a materiálů, znalosti návrhů a aplikací chytrých řešení v objektech, a tak dále,“ dodává řešitelka. Uplatnitelnost absolventů lze předpokládat v projekčních a realizačních firmách nebo investorských organizacích, ve veřejné správě nebo oblastech technického navrhování budov.